Kategória: Investície

Nové ETF fondy v Profi Sporení

0 commentsInvestície

Investovanie do fondov je dnes už bežnou súčasťou hospodárenia s rodinnými financiami. Správne spotrebiteľské návyky v kombinácii s dostatočným a pravidelným príjmom predpokladajú na konci mesiaca prebytkový rozpočet domácnosti. Dobre organizované rodinné financie majú vždy vytvorenú rezervu na horšie časy. Môže trvať aj dlhé desaťročia, ….  Viac…

ESG fondy

0 commentsInvestície

ESG fondy – nový investičný trend? Investovaním sa spolupodieľate na výnosoch a stratách spoločností, ktorých cenné papiere nakupujete. Svojim spôsobom podporujete rozvoj podnikania konkrétnych firiem, ktoré sa vám za vložený kapitál odvďačia zhodnotením vášho vkladu, či podielom na firemnom zisku (dividendou). Ako investor ….  Viac…