Ako fungujú a čo vlastne sú ETF fondy? (1. časť)

Pojem ETF fondov je dnes už viac ako známy. Väčšina ľudí, ktorá sa nejakým spôsobom zaujíma o tému investovania, na tento pojem už určite narazila. Posledné skúsenosti však hovoria, že aj keď je pojem známy, tak väčšina investorov a poradcov nerozumie v detaile, ako tieto ETF fondy fungujú. V našej sérii článkov Vám priblížime ETF fondy, ako sa delia či aké výhody, resp. nevýhody môžu jednotlivé typy ETF fondov skrývať.

Tento text sa môže síce zdať zložitým, ba až nepochopiteľným, ale je určený všetkým tým, ktorí chcú mať k dispozícii jednoduchý a zároveň kvalifikovaný popis finančných inštrumentov, do ktorých investujú s cieľom rastu a zhodnotenia svojho finančného majetku.
A takisto aj tým, ktorí pomáhajú svojim klientom budovať ich majetok a možno úplne nerozumejú, čo klientom vlastne predávajú.

Čo sú to indexové ETF fondy?

ETF (Exchange Traded Funds) sú známe ako finančný inštrument, vďaka ktorému je možné rýchlo, jednoducho a lacno diverzifikovať svoje portfólio. Investor tak môže investovať do celého balíčka inštrumentov, napríklad akciových indexov. ETF sú vysoko likvidné, takže môžu byť kedykoľvek nakúpené alebo predané podobne, ako je to priamo s akciami. V zásade existujú dva typy ETF: fyzické a syntetické.

Investor teda pri investovaní do ETF fondu nekupuje podiely, ale akcie konkrétneho indexového fondu, ktorý si vybral, ktoré sú obchodované na burze cenných papierov tak, ako akékoľvek iné akcie.

Odkiaľ celá táto myšlienka prišla a pre koho mala slúžiť?

Jack Bogle. To je meno človeka, ktorý je popularizátorom investovania do akcií podľa zloženia indexu. Ako prvý založil nízko nákladové ETF fondy. V týchto fondoch nepracujú žiadni analytici ani portfólio manažéri. Zhruba po 30-tich rokov ich existencie môžeme povedať, že drvivá väčšina ETF fondov priniesla investorom vyššie zhodnotenie ako porovnateľné aktívne riadené fondy.

            Paul Samuelson, ktorý zomrel v roku 2009, patril k jedným z najvýznamnejších ekonómov 20. storočia. Je autorom prvej ucelenej knihy o ekonómií ako vede, ktorá sa dodnes používa ako základ pre výchovu mladých ekonómov na vysokých školách po celom svete. Samuelson prirovnal Boglovu myšlienku ETF fondov k vynájdeniu kolesa alebo abecedy. Tento nástroj slúži najmä bežným investorom mať na mesačnej báze, pri minimálnej výške investície, prístup k aktívam, ku ktorým by za normálnych okolností prístup nemali. Okrem tohto sa ETF fondy stali pre svoje parametre významným nástrojom aj pre portfólio manažérov v aktívne riadených fondoch a majú nezastupiteľnú funkciu v aktívne riadených portfóliách.

ETF

ETF je skratka pre pojem E-xchange T-raded F-unds. Ide teda o fondy, ktoré vydávajú vlastné akcie, ktoré si môže investor kúpiť. Možnosť nakúpiť takéto akcie ETF fondu je možná len na regulovaných trhoch s cennými papiermi. ETF takisto ako aj klasické podielové fondy patria do kategórie kolektívneho investovania. Preto majetok správcu je prísne oddelený od majetku investora. Správca len spravuje, investor vlastní.

ETF kopírujú vopred vybraný index. Teda cenu a priemer tých akcií, ktoré sa vo zvolenom indexe nachádzajú. ETF môže byť zamerané regionálne, segmentovo, podľa veľkosti a typu trhov, atď..

Ak dnes hľadá investor miesto, kam bude najbližších 15 – 20 – 30 rokov posielať každý mesiac svojich 50 – 100 – 200 – 300 – 500 EUR mesačne, ETF je finančný nástroj, ktorý je na to určený.

Neviete, ako začať? Konzultácia s finančným poradcom môže byť prvým krokom na ceste k lepšej finančnej budúcnosti.

Autor: Ing. Jakub Nagy