Ako fungujú a čo vlastne sú ETF fondy? (2. časť)

Séria článkov o ETF fondoch pokračuje. V minulom článku sme si vysvetlili, že ETF (Exchange Traded Funds) sú známe ako finančný inštrument, vďaka ktorému je možné rýchlo, jednoducho a lacno diverzifikovať svoje portfólio. Uviedli sme, že možnosť nakúpiť takéto akcie ETF fondu je možná len na regulovaných trhoch s cennými papiermi. ETF takisto ako aj klasické podielové fondy patria do kategórie kolektívneho investovania. Ďalej Vám predstavíme výhody týchto fondov a niečo k bezpečnosti ETF fondov.

Hlavné výhody ETF fondov

1. Jednoduchosť

Jedným pokynom na nákup môže investor obsiahnuť obrovské množstvo firiem a podieľať sa na ich výnosoch. Jedným nákupom indexového fondu, ktorý sleduje napr. index MSCI World, sa investor vie dostať až k cca. 1700 firmám a ich výkonnosti, ktoré vytvárajú index MSCI World. Ak niektorá spoločnosť už nespĺňa parametre indexu, jednoducho z neho vypadne a nahradí sa novou. Investor nemusí nič riešiť. Tento proces sa deje automaticky.

2. Diverzifikácia

Jedným pokynom si investor nakúpi do portfólia množstvo rozličných spoločností. Oproti tomu pri klasickom investovaní si investor jedným pokynom kúpi jeden konkrétny inštrument. Riziko, že niektorá zo spoločností skrachuje, je minimálna, keďže vypadne z indexu už pri nespĺňaní potrebných parametrov. Keby sa tak aj stalo, investor pri jednom pokyne nakúpil množstvo rozličných spoločností. Prípadný krach jednej z nich má len zanedbateľný vplyv na výkonnosť celej investície.

3. Transparentnosť

Zistiť, aké spoločnosti index sleduje, resp. výkonnosť akých spoločností index reprezentuje, je veľmi jednoduché. Výhodou je, že investor má istotu, že indexový fond sa žiadnym spôsobom neodkloní od zloženia indexu. Pri klasických podielových fondoch je veľmi náročné zistiť konkrétnu skladbu portfólia fondu. Štandardom je zverejňovanie len niekoľkých, poväčšine 10-tich najväčších pozícií fondu.

4. Nízke poplatky

Poplatky za správu sa v prípade ETF fondov pohybujú v intervale 0,07 – 0,3% ročne. V porovnaní s aktívne riadenými fondami sú tieto poplatky radikálne nižšie. Pri klasických podielových fondoch sa môžeme stretnúť s poplatkami za správu 3% a viac.

5. Efektívne zdaňovanie

Daňová povinnosť, po viac ako 1. roku držania ETF fondov, má sadzbu 0%.

Bezpečnosť ETF fondov

Správca ETF striktne drží finančné prostriedky investora oddelene od jeho vlastných. Investor tak v žiadnom prípade nenesie kreditné riziko emitenta. Všetky typy ETF tiež musia kopírovať vybraný index a nie je možné, aby sa správca ETF výraznejšie odchyľoval od výkonu indexu, ktorý sleduje.

Ak dnes hľadá investor miesto, kde na najbližších 10 – 15 – 20 rokov uloží jednorazovo svoje prostriedky a očakáva zložený úrok na úrovni 6 – 7 – 8% p.a., ETF je finančný nástroj, ktorý je na to určený. To všetko pri komforte nízkych poplatkov, rozumnej daňovej sadzbe (0%) a okamžitej likvidite.

Zdajú sa Vám ETF fondy ako správna cesta? Napíšte nám alebo svojmu finančnému poradcovi a zabezpečte si lepšiu finančnú budúcnosť.

Autor: Ing. Jakub Nagy