Autor Swell

Komentár k 25.4.2023

0 commentsInvestície

Posledný týždeň sa na finančných trhoch stretli investori so zmiešanými výsledkami. Hlavné indexy ukázali rôzne výsledky, pričom prvotné kvartálne výsledky firiem zaznamenali pozornosť širokej investorskej obce. CBOE Volatility Index (VIX), takzvaný index Strachu Wall Street, klesol na svoju najnižšiu úroveň od konca ….  Viac…

Ako sa vysporiadať s 2. pilierom – 1/3 časť

0 commentsDôchodky

V tomto období ste mnohí z Vás dostali výzvu od Vašej správcovskej spoločnosti so žiadosťou o vyjadrenie sa k Vašej aktuálnej investičnej stratégií, s návratkou a množstvom ďalších informácií o Vašom dôchodkovom účte a jeho hodnote. Ako sa v tejto spleti informácií a vyznať, či posielať, alebo neposielať správcovskej spoločnosti návratku sa ….  Viac…

SWELL Financial Group, a.s. úspešne zvládol štart ako nové SFA, zároveň už máme pripravenú stratégiu na rok 2023

0 commentsVšeobecné

Máme takmer prvý rok činnosti za sebou. Rozhodnutie osamostatniť sa, sa ukázalo ako absolútne správne. Trh finančného sprostredkovania sa dynamicky zmenil vďaka covidu, vďaka zmenám na realitnom trhu, rýchlo rastúcim úrokovým sadzbám, cenám energií a inflácii. Už pri zakladaní firmy a pri definovaní stratégie, ….  Viac…