Prečo riešiť poistenie s nami?

  • Porovnávame ponuky všetkých poisťovní
  • Nastavíme vám poistenie na mieru
  • Poistné produkty, ktoré už využívate (poistenie auta, bývania, života,...), vieme bezplatne skontrolovať a v prípade potreby optimalizovať – nižšia cena, lepšie krytie
  • Pri zmene životnej situácie (narodenie dieťaťa, prestavba nehnuteľnosti, predaj auta, zmena zamestnania,...) vám zmluvy prispôsobíme
Skúsenosť s poistením má snáď každý. Niektoré skúsenosti sú pozitívne, no veľa ich je negatívnych: nevhodne zvolený produkt, nesprávne nastavené poistné krytie, nevysvetlené podmienky, chyby pri riešení poistných udalostí. Správne nastavenie poistnej zmluvy  je prvým predpokladom zabezpečenia seba, svojich blízkych a svojho majetku. Poistenie má slúžiť pre prípad neočakávaných životných situácií, v prípade ktorých by klient sám nedokázal nahradiť škody alebo si zachovať svoj životný štandard. Auditom poistných zmlúv vieme preveriť ich nastavenie, ich úpravou dosiahnuť značnú úsporu alebo efektívnejšie využitie.