Komentár k 24.5.2022 – končí sa Black Friday na finančných trhoch? Alebo sme svedkami polčasu?

Niekoľko posledných týždňov nervozity a výpredajov na finančných trhoch sa , zdá sa, blíži ku koncu. Alebo aj nie ?! Uvidíme. Každopádne existuje niekoľko faktorov na ktoré je dobré sa pozrieť, berúc do úvahy aktuálny vývoj situácie na finančnom trhu.

  • Index S&P500 klesol o magickú hranicu 20%

ak aktívum , poväčšine akciový trh, klesne o 20%, nepísaným pravidlom je, že tento moment sa považuje za začiatok tzv. „medvedieho trhu“. Túto magickú hranicu už trh dosiahol, no napriek všetkým negatívam neklesal ďalej. To je dôvod prečo môžeme pomaly špekulovať o tom, že začína slabo blikať svetlo na konci tunela.

To, čo môže toto momentum ešte umocniť je trhový sentiment. Veľmi dôležitý a silný ale zároveň extrémne náročne uchopiteľný faktor trhu.

  • Nálada na trhoch je aktuálne taká, ako keby sme sa ocitli na hranici historických miním. Čo samozrejme, nie je pravda. Výkonnosť Berkshire Hathaway investora Warrena Buffeta, je -18% za obdobie od 03/2022 do 05/2022. V horizonte od 01/2022 do 05/2022 je to však +/- 0%.

Výkyv to je samozrejme značný, ale určite to nereflektuje situáciu, kedy by sme dosahovali historické minimá.

  • Selleri sú už vyčerpaní a jednoducho nemajú čo ďalej predávať.

Väčšina investorov, ktorá reagovala na situáciu panicky a vypredávala, resp. repozicionovala svoje portfólia, už vlastne všetko odpredala. Hovoríme najmä o veľkých, technologicky zameraných hedge fondoch, inštitucionálnych investoroch, UHNWI ktorí sú dnes dole o 30 – 40% svojej hodnoty oproti 11-12/2021.

Tí investori, ktorí sa rozhodli exitovať svoje akciové pozície, už majú nakúpene zlato, prípadne komodity, alebo iné alternatívy „bezpečného“ uloženia peňazí, resp. držia hotovosť.

Všetci majú potrebu sa pripraviť na „koniec sveta“. Ten ale nenastane. Teda to je základná premisa, ktorej všetci veríme. Alebo aspoň veriť chceme.

  • Ekonomika spomaľuje

Tento fakt je bohužiaľ stále dôsledkom COVID krízy, politika 0-vého COVID-u v Číne a mnoho ďalších faktorov, ktoré som už spomínal v predošlých článkoch.

Výsledkom je tlak na úrokové sadzby, ktoré sa tlačia smerom dole. (Teraz nehovoríme o základnej úrokovej sadzbe , ale o úroku na 10r. štátnych dlhopisoch. Táto úroková miera sa používa ako štandard pre oceňovanie). Tie vyleteli v priebehu posledných 3-4 mesiacov z 0-vých % úrovni na 3,2%. Aktuálne je 10r. americký štátny dlhopis ohodnotený výnosom 2,75%.

Tieto udalosti vývoja na trhu nútia investorov správať sa tak, ako keby mali očakávať ten najhorší možný scenár, a to je recesiu. Tu ale treba brať na zreteľ to, že recesia je recesiou len v momente, keď jej príchod a nástup je relatívne rýchly a nikto ju neočakáva. Keď sú všetci na recesiu pripravení, nachystaní, majú upravené portfólia a sú v očakávaní, kedy konečne začne, tak recesia nemôže byť tou pravou recesiou. Jednoducho povedané , keď očakávate, že Vám zamestnávateľ vyplatí výplatu a nakoniec ju v daný mesiac nevyplatí, môže to byť veľmi nepríjemne. Keď to ale očakávate a pripravíte sa na to, nie je to až taký zásadný problém.

Čo sa týka Európy, tam môžeme jemnú, resp. plytkú recesiu očakávať. Najmä kvôli vojne na Ukrajine. Stále ale platí, že pre trh je smerodajným vývoj v USA a ako sme spomínali, tí sú na možnú recesiu nachystaní. Preto je vysoko pravdepodobné, že v USA nenastane.

  • FED

Centrálna banka USA, ako keby stále nemala záujem na tom, aby sa trhy pozbierali. Ich filozofia, ako som vysvetľovali v minulom článku, je aby sa bežná populácia cítila chudobnejšia a tým obmedzila spotrebu, viac sporila a tým pomohla brzdiť infláciu.

Trh je extrémne senzitívny na akúkoľvek pozitívnu informáciu. Opakom je však fakt, že tento pozitívny moment je zakaždým zo strany FED-u uzemnený. V momente keď FED nadobudne pocit, že vývoj inflácie ide očakávaným smerom a nebudú ďalej nútení intervenovať, zažijeme rally smerom nahor.

  • Inflácia
    Je hlavnou príčinou správania sa FED-u. Je pravdepodobné, že vrchol inflácie sme zažili v apríli a trajektória nabrala klesajúcu tendenciu. S tým súvisí aj relatívne silný dolár, ktorý pôsobí protiinflačne a vytvára aj spomínaný tlak na zníženie úrokových sadzieb.

Sumár?

Trh prechádza z módu „FEAR“ do módu „GREED“ . Vstup na trh v tomto momente môže byť pre investorov extrémne zaujímavý a v horizonte niekoľkých rokov môže odmeniť investora 2-3 násobným zhodnotením. Valuácie (ceny) akcií sú veľmi atraktívne. Apple je aktuálne -27%. Samozrejme, ale stále existuje riziko tomu úmerné, ktoré musí investor podstúpiť ak sa chce na týchto výnosoch podieľať. Žiadny ďalší prepad nie je vylúčený.

Trh ale asi hovorí : „Už nemáme kam ísť nižšie, OK , tak poďme teda hore“.

Autor: Jakub Nagy