Komentár k 6.6.2022 – Život na dne a sentiment, ktorý ho (ne)zachráni

Našlo sa teda dno? Všetky indície naznačujú, že áno. Ak vychádzame z našich predchádzajúcich úvah, udalosti v minulom týždni potvrdili túto verziu vývoja na trhu. Je síce pravda, že v Piatok sme mohli na trhoch pozorovať serióznejší sell-off (výpredaj, alebo inak povedané pokles), trhy sa však držia vyššie ako pomyselné dno, čo dáva nádej na začiatok zotavenia. Treba však stále mať na pamäti, že sa nachádzame v medveďom trhu.

Problémom, ako obvykle, nie je len agresia zo strany FED-u, ale najnovšie už aj nejednotnosť vo vyjadreniach jednotlivých predstaviteľov tejto súkromnej národnej banky Spojených štátov. Kým jeden guvernér hovorí o tom, že už v 09/2022 by mohol FED zmierniť svoju politiku , čo prirodzene posilnilo trhy, ďalší guvernér hovorí o tom , že na to dôvod vôbec nevidí. Takéto protichodné vyhlásenia sú kolískou volatility a následnej nestability. FED stále a dlhodobo sleduje svoje ciele, ktoré sme už popisovali v predošlých komentároch. Krehkosť trhu a sentiment, ktorý ho aktuálne ovláda, nedokresľuje nič lepšie, ako reakcia trhov na vyjadrenia Elona Muska. Ten určite nepatrí ani medzi renomovaných ekonómov a už vôbec nie medzi investorov. Napriek tomu jeho „názory“ ovplyvňujú investorské správanie, čo samozrejme, nie je racionálne.

V zásade ale platí status quo z minulého týždňa. Tzn. inflácia ďalej prudko nerastie (aspoň na teraz) a je predpoklad , že tento problém bude skôr alebo neskôr zvládnutý. Valuácie sa dostali do normálu, ceny a vstup na trh je dnes viac ako atraktívny. Tak ako teda nájsť optimálnu investíciu?

Posledné obdobie nás mohlo naučiť, že technologické vysoko potencionálne rastové spoločnosti, ktoré síce performujú +50 – 60% p.a. ale musia si svoj rast kupovať emisiami stále nových akcií, nie sú svätým grálom investovania. Od nového roka v princípe zmazali výnosy posledných 3-5tich rokov. Kam teda upriamiť svoju pozornosť ? V segmente zostať, pridať však parameter ktorému hovoríme kvalita. Keď sa pozriete na portfólia fondov ako Tiger Global alebo Ark Invest zistíte, že sú poväčšine poskladané z akcií spoločností, ktoré doručujú investorom zázračné výnosy, ale samotné spoločnosti sú len málokedy v zisku. A práve takéto typy spoločností dnes trh trestá najviac. Kupovať si svoj ďalší rast stále novými akciami bolo asi až príliš jednoduché. (najmä ak ceny akcií nereflektovali realitu a rástli bez obmedzení). Dnes tieto fondy priznávajú stratu aj viac ako 60% hodnoty svojich portfólií. Investor by mal hľadať akcie firiem ktoré okrem tých všetkých parametrov, ktoré mali predtým spĺňajú aj kritérium generovania zisku. Je pravda, že týmto sa budúci výnos investora zníži, ale zároveň prinesie väčšiu stabilitu do investorského portfólia.

Trh sa popálil. Už snáď nikdy nebude fungovať tak ako predtým. Keď si investor mohol na náhodu vybrať aktívum na ktorom zarobí. Otázkou zostáva, či sme už sme už dosť chamtiví na to, aby sme začali nakupovať… ale hlavne s rozumom.