Krutý týždeň na trhoch, priestor pre príležitosť – komentár k 02.05.2022

Uplynulý týždeň bol na finančných trhoch veľmi náročný, dokonca by sa dalo povedať, že z istého pohľadu až krutý. Výpredaje, resp. poklesy, pokračovali takmer v každom segmente trhu. Najviac utrpeli technologické akcie malých a stredných firiem, ktoré klesli v priemere o viac ako 50% (paradoxne posledných 10 rokov to bol jeden z najatraktívnejších segmentov na trhu). Ušetrené neboli ani akcie veľkých spoločností. Index S&P500 stratil za posledných 5 obchodných dní 3.84% a od začiatku roka 13.31%. Bude zaujímavé sledovať, kam sa až dostane táto korekcia trhu. Zaujímavosťou tiež je, že minulý týždeň spoločnosti obsiahnuté v indexe S&P500 zverejňovali svoje výsledky za 1.Q. Tieto dáta dnes ale v zásade nikoho nezaujímajú…

Dá sa povedať, že sa nachádzame v novom prostredí, ktoré si nepamätajú ani vetrom ostrieľaní portfólio manažéri. Trhy nepadajú kvôli neistote, prípadnej kríze za dverami alebo iným makroekonomickým problémom, ale najmä kvôli dozvukom Covid krízy, nestabilite v dodávateľsko-odberateľských reťazcoch a inflácii, ktorú sa darí skrotiť, ale zatiaľ len veľmi pozvoľna.

Poďme sa dnes spoločne pozrieť na faktor inflácie. Relatívne vysoká inflácia núti centrálnych bankárov konať. Tí majú v zásade dve možnosti, a to:

  • Zvyšovať úrokové sadzby
  • Sťahovať likviditu z trhu

Zvyšovanie úrokových sadzieb spôsobuje, prirodzene, že všetky aktíva sú menej atraktívnymi, a preto sa do nich menej investuje. Sťahovanie likvidity z trhu zároveň vyvíja tlak na hodnotu už nadobudnutých aktív. Ak išli ceny akcií (možno aj neprimerane) hore na základe QE1, tak dnes pri sťahovaní peňazí z trhu, ide cena prirodzene dole. Ak sa nad tým zamyslíme, je to presný opak toho, čo robil FED posledných 10 rokov, kedy neprestajne pumpoval do ekonomiky lacné peniaze. Dnes sa s tým trh musí jednoducho vysporiadať a ako vidíme, nedokáže to spraviť zo dňa na deň.

O čo sa FED vlastne snaží? Jednoducho chce, aby sa ľudia cítili chudobnejší. Aká je za tým celým myšlienka? Investori sa za posledné obdobie cítia „bohatí“. Veď ceny nehnuteľností (čo spoločnosť považuje za hlavný pilier majetku) nekontrolovateľne rástli. To, čo sme si kúpili pred 5-7 rokmi za 200tis. EUR, má dnes hodnotu 300tis.EUR. Investor sa veľmi nezapotil, aby dosiahol takéto úžasné zhodnotenie svojho majetku. Zároveň akcie a investície investorov takisto nepretržite rástli. Všetci nadobudli pocit, že už je dobre a sú „bohatí“ alebo teda „majetní“. Preto stratégia FED-u je, aby sa opäť investor cítil, že môže o niečo prísť, resp. že jeho majetok už nerastie takým raketovým tempom alebo dokonca stratil časť svojej hodnoty. Keď sa ľudia budú cítiť „chudobnejší“, obmedzia v prvom rade svoju bežnú denno-dennú spotrebu, čo prinesie nižší dopyt po tovaroch a produktoch. To zákonite prestane vytvárať tlak na množstvo (ktoré je stále obmedzené kvôli problémom s dodávkami tovarov a produktov) a tým sa teda bude postupne spomaľovať tempo rastu cien až nakoniec aj samotné ceny tovarov a služieb začnú klesať, keďže po nich nebude tak vysoký dopyt.

Jeden z mála segmentov, ktoré sa dnes môžu zdať zaujímavé, sú napríklad energie. Z dlhodobého hľadiska však nevidím zmysel v investícií do tohto druhu aktíva. Ten vlak s výnosmi už investorom ušiel a investíciu tohto typu považujem za čistú špekuláciu.

Zároveň treba povedať, že táto situácia prináša veľmi zaujímavé nové valuácie (teda poklesy cien jednotlivých aktív) vhodné pre nové nákupy. Jednou z mála pozitívnych správ z minulého týždňa je objem nákupov akcií, ktoré zrealizoval „veštec z Omahy“, Warren Buffet.

Zároveň trhy očakávajú konečne pozitívne správy zo strany FED-u. V momente ako FED vyjadrí prvotné uspokojenie s vývojom inflácie, trhy budú podľa môjho názoru veľmi razantne reagovať. Inflácia sa v USA podľa prvotných správ spomaľuje z hodnoty 8.54% na 8.14% za 04/2022.

Pády na trhoch teda nie sú spôsobené strachom z recesie, ale dôvodom je inflácia a spôsoby jej riešenia. Nie je to o tom, že banky, firmy alebo štáty krachujú, strácajú zákazníkov alebo nerastú. Jednoducho investori boli minulý rok ochotní platiť za akcie 30 alebo aj 35 násobok budúcich ziskov. Dnes, keď sa z biznisového pohľadu nič nezmenilo, tak za tie isté akcie sú investori ochotní platiť len 15 násobok budúceho zisku. Racionálnosť? Žiadna. Dôvod? Sentiment.

Zároveň to ale vytvára nové príležitosti z pohľadu valuácie a pozície pre budúce nákupy. A ako sme mohli byť svedkami, jeden z najostrieľanejších investorov to už patrične využil. Tento týždeň taktiež očakávame zasadnutie FED-u, ktoré by sa malo uskutočniť 4.5.2022. Uvidíme s akými správami a závermi budeme konfrontovaní, a najmä ako na to zareagujú trhy.

Autor: Ing. Jakub Nagy


1 QE – Quantitative easing – kvantitatívne uvoľňovanie, Typ monetárnej politiky, ktorá je používaná centrálnymi bankami k stimulácií ekonomiky. Používa sa v momentoch keď klasické nástroje monetárnej politiky prestávajú byť efektívne. Centrálna banka týmto krokom nakupuje finančné aktíva od komerčných bánk a ďalších finančných inštitúcií. Zvyšuje cenu týchto aktív, znižuje ich výnos a súčasne zvyšuje ponuku peňazí.