info@swell.sk, Infolinka: 02/22 11 33 36Centrála Swell: Šustekova 51, 851 04 Bratislava

Firemné centrum


Autor fotky: Christina Morillo: https://www.pexels.com/sk-sk/photo/vyraz-tvare-okno-obchod-miestnost-1181533/

FINANCOVANIE PODNIKANIA
A PROJEKTOV

Sme partnerom pre firemné financovanie. Poznáme bankové procesy a rozumieme bankovej reči. Poradíme vám s kompletným financovaním vášho podnikania, či už začínajúceho  alebo rozbehnutého a zabezpečíme komunikáciu a výmenu informácií s vybranými finančnými inštitúciami. Budeme Vás sprevádzať celým úverovým procesom – zoznámime sa s vašou predstavou a potrebou, posúdime finančnú kondíciu vašej spoločnosti, nastavíme štruktúru financovania, zabezpečíme indikatívne ponuky od bánk, budeme za vás rokovať s bankami.
S čím vám vieme pomôcť?
- prevádzkové úvery
- investičné úvery
- odkup pohľadávok (faktoring)
- refinančné a konsolidačné úvery
- leasingy
- bankové záruky

Poistenie firemného majetku, zodpovednosti a podnikateľských aktivít

Zabezpečujeme komplexné a profesionálne riešenia poistenia firemného majetku, motorových vozidiel a zodpovednosti. Spolupracujeme so všetkými inštitúciami pôsobiacimi na slovenskom poistnom trhu, vďaka čomu vieme klientom pripraviť poistenie „šité na mieru“. Pre klientov zabezpečujeme bezplatný audit už existujúcich poistných zmlúv, zistenie potrieb klienta, vypracovanie a odporučenie najvýhodnejších ponúk poistenia, vyhotovenie poistnej zmluvy, následný servis a poradenstvo pri hlásení a likvidácií poistných udalostí. Neustále sledujeme aktuálne trendy v poisťovníctve, existujúce poistné zmluvy klientom každoročne prehodnocujeme a hľadáme pre nich najvýhodnejšie alternatívy ploistenia.

Ochrana zdravia zamestnancov - zamestnanecké benEfity

Skupinové rizikové poistenie predstavuje novú formu benefitov pre zamestnancov, hlavne ako stabilizačný a lojalitný prvok zamestnancov. Vo vyspelých krajinách využíva benefity tohto produktu pre svojich zamestnancov približne 85 % firiem. Narozdiel od individuálneho poistenia v prípade skupinového rizikového poistenia sa nevykonáva oceňovanie zdravotného stavu a zamestnanci sú automaticky krytí na základe zoznamu poistených osôb.

Zároveň sú tieto produkty veľmi výhodné, oproti štandardnému individuálnemu poisteniu môžu byť až o 80 %. Náklady, ktoré v prípade uzatvorenia skupinového rizikového poistenia vznikli sú priamymi mzdovými nákladmi spoločnosti. Poistné krytie je platné 24 hodín denne, 7 dní v týždni na celom svete.

DRUHý PILIER

Myslite v produktívnom veku na finančné zabezpečenie svojich zamestnancov na dôchodku. Dlhodobé investovanie do 2. piliera zo mzdy zabezpečí, že aj v čase výkyvov na finančnom trhu bude garantovaný výnos z investovania, narozdiel od sociálneho systému štátu, kde je zamestnanec do značnej miery odkázaný na valorizáciu dôchodkov, demografický vývoj a ďalšie premenné. Práve preto vstup do 2. piliera je viacmenej nevyhnutný. Vieme pomôcť vaším zamestnancom so správnym nastavením 2. piliera tak, aby bol ich dôchodok minimálne ohrozený a naopak maximálne zhodnotený.

TRETí pilier pre zamestnancov

je považovaný za významný stabilizačný prvok firmy pre získanie a udržanie kľúčových a kvalitných zamestnancov. Tretí pilier prináša výhody pre zamestnanca (napríklad možnosť zníženia základu dane o výšku príspevkov), tak aj pre zamestnávateľa (zamestnávateľ z príspevku pre zamestnanca neplatí odvody do sociálnej poisťovne, možnosť zahrnutia časti príspevkov pre zamestnanca do daňových výdavkov firmy).

Lojalitné zamestnanecké
plány - odmena za vernosť

Z pohľadu zamestnávateľa predstavujú sporiace lojalitné zamestnanecké plány pre kľúčových zamestnancov, manažérov významné výhody. Môžu byť dôležitým prvkom pre ich stabilizáciu, zníženie fluktuácie zamestnancov a udržanie kľúčových ľudí v spoločnosti. Benefit nie je štandardom a môže byť nástrojom, ktorým je možné odlíšiť sa na trhu práce od konkurencie.

Kľúčom je dlhodobá motivácia a mimoriadne zaujímavé rozšírenie systému odmeňovania. Poskytujú efektívny model nákladov a odvodov, ktoré vznikajú až pri výplate. Firma je vlastníkom lojalitného plánu až do okamihu výplaty zamestnancovi.

Individuálna staroslivosť o
zamestnancov ako benefit
zamestnávateľa

Okrem spolupráce s firmami a podnikateľmi poskytujeme bezplatný audit existujúcich zmlúv, individuálne riešenia v rámci všetkých produktov finančného trhu aj pre Vašich zamestnancov (retailové produkty hypotéky, úvery, poistenie majetku a osôb, investície, 2. a 3. pilier, zdravotné poistenie) a kompletný servis pri či už pri nastavovaní nových zmlúv, správe existujúcich produktov v portfóliu klienta, až po likvidáciu poistných udalosti a pomoc v prípade nečakaných udalostí.

Poradenstvo v oblasti
grantov a dotácií z Eurofondov

V spolupráci s našim strategickým partnerom vám úplne bezplatne zabezpečíme základné overenie oprávnenosti vašej živnosti, alebo spoločnosti pre získanie grantu a rovnako vám pomôžeme nájsť pre vás vhodný grant.
Podnikajte zodpovedne a bezpečne s poistením vašej spoločnosti na mieru
Pridaná hodnota vo forme poskytovania jedinečných benefitov pre vašich zamestnancov
Získajte kapitál pre vysnívané podnikanie alebo projekty
Uplatňovanie zamestnaneckých benefitov prostredníctvom sociálneho fondu spoločnosti
Produkty finančného sektora poskytuje svojim zamestnancom len 10 % firiem na Slovensku
Náklady – zamestnanecké benefity sú nákladovou položkou v účtovníctve vašej spoločnosti

MÁM ZÁUJEM O NEZÁVäZNÚ PONUKU

  Ochrana osobných údajov (otvorí sa v novom okne).

  logo_white

  BLOG

  logo_gray

  KONTAKT

  SWELL Financial Group a.s.
  Centrála Swell: Šustekova 51
  851 04 Bratislava

  info@swell.sk
  Infolinka: 02/22 11 33 36
  Spoločnosť zapísaná v Obchodnom
  registri Okresného súdu Bratislava I.,
  Odd. Sro. , vložka č. 126694/B

  Registračné číslo Národnej banky
  Slovenska: 259697
  Zostaňte s nami v kontakte