Autor Swell

Dopravná nehoda, či škodová udalosť? Parlament schválil zmeny v zákone o cestnej premávke, od 01. júla 2022 platia na cestách nové pravidlá.

0 commentsPoistenie

Podľa doteraz platných ustanovení v zákone o cestnej premávke, bol incident, pri ktorom došlo ku škode prevyšujúcej jeden a pol násobok väčšej škody podľa Trestného zákona (3 990 EUR), klasifikovaný ako dopravná nehoda a účastník takejto nehody bol povinný privolať policajnú hliadku a počkať na jej príchod. To ….  Viac…