Ako sa vysporiadať s 2. pilierom – 1/3 časť

V tomto období ste mnohí z Vás dostali výzvu od Vašej správcovskej spoločnosti so žiadosťou o vyjadrenie sa k Vašej aktuálnej investičnej stratégií, s návratkou a množstvom ďalších informácií o Vašom dôchodkovom účte a jeho hodnote. Ako sa v tejto spleti informácií a vyznať, či posielať, alebo neposielať správcovskej spoločnosti návratku sa dozviete v tejto mini-sérií v ktorej sme pre Vás pripravili sumár všetkých dôležitých informácií, ktoré Vás môžu zaujímať.

            Odpovede nájdu všetci tí ktorí si sporia v indexových alebo dlhopisových fondoch, ako aj tí, ktorí sú narodení pred a po roku 1968.

            V prvom kole sa budeme venovať 2 témam, a to – Ako si sporiť v 2. pilieri podľa veku a Čo sa stane ak si sporím v indexovom fonde a návratku správcovskej spoločnosti nepošlem.

1. Predvolená investičná stratégia. Čo to je a kto ju tvoril? Ako si vybrať správnu investičnú stratégiu podľa veku.

Predvolená investičná stratégia je nástroj ako pomôcť sporiteľom rozhodnúť sa, ktorá investičná stratégia je pre nich najvhodnejšia, najmä s ohľadom na vek sporiteľa. Tieto predvolené stratégie tvorilo Ministerstvo práce s odbornou verejnosťou (Národná banka Slovenska a dôchodkové správcovské spoločnosti) a nie je známe, že by ju niekto spochybňoval alebo napádal.

Odporúčaná investičná stratégia pre sporiteľov do 50 r. života znie – Indexový fond. Od 50 r. života sa každý rok presunú 4% z nasporenej sumy do konzervatívnych, dlhopisových fondov. Z toho vyplýva, že 65 ročný sporiteľ bude mať 64% svojho majetku v dlhopisovom fonde a 36% v indexovom fonde.

Pre nových sporiteľov je predvolená investičná stratégia automatická. Všetci tí, ktorí už majú sporenie v 2. pilieri dostali v týchto dňoch informáciu od svojej správcovskej spoločnosti či si sporia v súlade s predvolenou investičnou stratégiou alebo nie. Takisto majú možnosť sa rozhodnúť, či ju chcú alebo nechcú zmeniť.

Sumár:

 • Každý sporiteľ do 50 r. života by mal mať sporenie v indexovom fonde
 • Po dovŕšení 50-teho roku života automaticky presúvať pomaly prostriedky do konzervatívnych dlhopisových fondov. (4% ročne)
 • Noví sporitelia majú predvolenú investičnú stratégiu automatickú

2. Sporím si v indexovom fonde. Čo sa stane, ak správcovskej spoločnosti nepošlem do konca mája návratku?

 • Máte menej ako 50 rokov? Sporíte si už v indexovom fonde? Ak áno, je úplne jedno či správcovskej spoločnosti návratku pošlete, alebo nie. Môžete považovať za vybavené.
 • Máte viac ako 50 rokov? Zmeniť Vašu investičnú stratégiu na predvolenú, resp. z nej vystúpiť môžete hocikedy.
 • Ak pošlete správcovskej spoločnosti návratku, že chcete byť v predvolenej investičnej stratégií, správca vždy ku dňu Vašich narodenín presunie časť (4% z nasporenej sumy) do konzervatívnych dlhopisových fondov. Tento podiel nemôže väčší, ani menší. Vždy to budú 4% z nasporenej sumy.
 • Ak nepošlete návratku tzn. nebudete v predvolenej investičnej stratégií, správca bude postupne presúvať Vaše úspory do konzervatívneho dlhopisového fondu starým modelom – od 52. roku života v sume 10% z nasporenej sumy.
 • Správcu môžete požiadať aby Vám do dlhopisového fondu presúval len polovicu určenej sumy. Ale to len v prípade, že nie ste účastný v predvolenej investičnej stratégií.

Sumár :

 • Máte menej ako 50 r. , sporíte si v indexovom fonde, nemusíte nič robiť.
 • Máte viac ako 50 r. do predvolenej investičnej stratégie môžete kedykoľvek vstúpiť alebo vystúpiť
 • Máte viac ako 50 r. a nepošlete návratku, správca bude Vaše úspory spravovať podľa starého modelu (presúvať 10% Vášho majetku do dlhopisov, od 52 r. života.)

Máte v tom stále „hokej“ ? Nie je Vám jasné čo máte alebo nemáte robiť? Čo je , alebo nie je pre Vás výhodné? Obráťte sa na nás a nenechajte svoj dôchodok napospas osudu.