Dôchodok ako k nemu pristupovať, na čo myslieť a čo všetko zahŕňa…

Ani sme sa nenazdali a koniec roka sa nezadržateľne blíži. Rok 2022 si budeme všetci pamätať ako rok zdražovania, prievanu v peňaženkách, vysokej inflácie a neistoty ako zvládnuť platenie našich účtov. Mať tak vešteckú guľu, aby sme sa vedeli pripraviť na číhajúce riziká vo svete financií. Dnešná téma bude venovaná dôchodkom, veľmi aktuálnej téme. Hlavne II. pilieru a jeho výhodám, resp. nevýhodám.

Dôchodok je časť života, na ktorú by sme sa mali všetci tešiť. Vidina zaslúženého oddychu a aktivít, ktoré sme roky odkladali a šetrili si ich práve na jeseň života, je pre všetkých atraktívna a lákavá. Naše príjmy, teda dôchodok a úspory by mali byť v dostatočnej miere pripravené na to, aby pokryli náklady na naše plánované aktivity na zaslúženom dôchodku. Na Slovensku máme priestor využiť niekoľko možností ako sa na túto, fázu života pripraviť. Dôchodkové riešenia ktoré ponúka štát, pozostávajú z týchto možností :

 • I. pilier – dôchodok vyplácaný zo Sociálnej poisťovne (štátny dôchodok)
 • II. pilier – dôchodok vyplácaný z DSS (Dôchodcovská správcovská spoločnosť, s produktom Starobné dôchodkové sporenie)
 • III: pilier – dôchodok vyplácaný z DDS (Doplnková dôchodcovská spoločnosť, s produktom Doplnkové dôchodkové sporenie)

Pozrime sa bližšie na možnosti, ktoré nám prináša II. Dôchodkový pilier. Či už z pohľadu zamestnanca (sporiteľa) alebo jeho zamestnávateľa.

Výhody II. piliera pre sporiteľa

 • príspevky sú vedené na účte jeho majiteľa, viete tak presne koľko tam máte nasporené
 • zostatok na účte je Osobné vlastníctvo jeho majiteľa
 • Dedenie úspor je ďalšou z výhod II. piliera. Oproti I. pilieru, kde sa majetok nededí, v II. pilieri sú investované peniaze a výnosy predmetom dedenia (alebo pripadnú určenej osobe v zmluve o starobnom dôchodkovom sporení).
 • Nízke poplatky sú sympatickým atribútom. II. pilier má za správu usporených peňazí najnižšie poplatky na Slovensku.
 • Dlhodobý časový horizont znamená, že aj v čase výkyvov na finančnom trhu bude zabezpečený výnos z investovania. Pripisovanie príspevkov na osobný účet sporiteľa prebieha zo mzdy každý mesiac automaticky – Dá sa teda povedať, že ide o pravidelne mesačné sporenie
 • Daňová efektívnosť v prípade II. piliera znamená, že do dôchodku sa investuje z hrubej mzdy. Zdaneniu nepodliehajú ani výnosy.
 • Princíp zloženého úročenia, ktorý funguje aj v dôchodkovom sporení, funguje tak, že po viac ako jednom roku šetrenia a investovania sa začínajú úročiť aj samotné úroky z vkladov, čo je typické pre dlhodobé formy šetrenia financií.
 • Zásluhovosť: Druhý pilier je plne zásluhový – čo si doň počas aktívneho života nasporíme teda odvedieme, to nás v starobe „podrží“. Naopak v Sociálnej poisťovni sa musí sporiteľ spoliehať len na zákonom určenú valorizáciu dôchodkov ako aj na priaznivý demografický vývoj populácie.
 • Zhodnotenie: Je však potrebný správny výber fondov a ideálne je ak sa sleduje a včasne reaguje aj na legislatívne či iné zmeny.
 • Možnosť dobrovoľných príspevkov – nad rámec zákonných odvodov. Pozor, nie je možné ich vybrať pred dovŕšením dôchodkového veku.
 • Flexibilita: Možnosť kedykoľvek vstúpiť do veku účastníka 35 rokov. A v čase, keď vláda druhý pilier otvorí, je možnosť ako vstúpiť tak aj vystúpiť – podľa individuálneho rozhodnutia.
 • Nízke náklady: Poplatkovo je to veľmi lacná forma prípravy na starobu – v porovnaní s inými, porovnateľnými formami investovania (napríklad III. pilier).
 • Oslobodenie od dane: Majetok investorov v II. pilieri nepodlieha zdaneniu
 • Informovanosť o stave účtu: Účastník v II. pilieri ma vždy prehľad o stave jeho úspor – o ich výške a zhodnotení.
 • II. pilier ponúka široký výber a možnosť zmeniť DSS alebo fond. (Zmena DSS je po 1 roku bezplatná).

Zdroje dôchodku v starobe: Ak ste sporiteľ v II. pilieri po dovŕšení dôchodkového veku budete mať dva zdroje príjmu. A to krátený dôchodok z I. piliera od Sociálnej poisťovne a dôchodok z II. piliera. Tu je potrebné nezabúdať, že výška je závislá od zaplatených príspevkov sporiteľa ako aj ich zhodnotenia.

 • Aktuálne najvýznamnejšie zmeny v II. pilieri:
  • Zavedenie predvolenej investičnej stratégie
   • Zavedenie predvolenej investičnej stratégie počíta s tým, že v nej budú automaticky zúčastnení všetci noví sporitelia, ale aj ľudia do 54 rokov, ktorí si už v II. pilieri sporia. Rozdelenie úspor v rámci fondov sa bude odvíjať od toho, koľko má nový sporiteľ rokov. V praxi tak budú všetky príspevky smerovať do negarantovaných fondov. Peniaze sa budú zhodnocovať v akciových alebo indexových fondoch. Zachované zostáva aj opatrenie, podľa ktorého sa budú desať rokov pred odchodom do dôchodku úspory postupne presúvať do garantovaných fondov.
  • Obmedzenie jednorazového výberu úspor
   • Po novom sa jednorazový výber obmedzí. „Popri poberaní programového výberu bude majetok sporiteľa ďalej zhodnocovaný, pričom časť tohto majetku bude umiestnená aj v akciách, a súčasne sa zavedie povinnosť zakúpenia doživotnej anuity z akumulovaného, resp. nespotrebovaného majetku, aby sa predišlo riziku nízkeho príjmu v prípade dlhovekosti,“ navrhuje ministerstvo práce. Penzista tak bude mať po novom na výber len programový výber alebo doživotný dôchodok.

Nevýhody II. piliera pre sporiteľa

 • 2. pilier sa legislatívne upravuje pomerne často. Jeho novelizácia je nevýhodou, pretože sa spája s neistotou podmienok v budúcnosti. V minulosti sa napríklad menila výška príspevkov do DSS alebo aj automatický prechod do dlhopisových fondov. Ak sporiteľ nereagoval na 
  výzvu prostredníctvom listu, mohol byť dlhšiu dobu v horších podmienkach, než aké si v II. pilieri sám nastavil.
 • Mať II. pilier je rozumné, ale podľa najnovších prognóz sa ukazuje, že to s istotou nebude stačiť. Ak chce mať sporiteľ slušný dôchodok, musí myslieť aj na  ďalšie alternatívy a sporiť si vo vlastnej réžii. Sporenie na dôchodok si môže okrem II. piliera posilniť aj investovaním do ETF (indexových) fondov. Výhodou ETF fondov je najmä tzv. daňový test, čo znamená, že po 1.roku podliehajú výnosy z takejto investície zrážkovej dani z príjmu vo výške 0%.

Zhrnutie na záver

Nemať II. pilier je ako okrádať samého seba. Z pohľadu sporiteľa je táto téma úplne jasná, II. pilier je základ. Každý, kto môže mať otvorený II. pilier ho má mať otvorený. Netreba ale zaspať na vavrínoch a tak ako je nevyhnutné mať II. pilier, je takisto nevyhnutné mať nastavené správne zvolené vlastné dôchodkové sporenie v súkromných investičných riešeniach. Spoliehanie sa na štát, ešte nikdy nikomu neprinieslo na dôchodku pokoj, kľud a ekonomickú stabilitu. Ak máte záujem o informácie k správnemu nastaveniu dôchodkového sporenia, neváhajte nás kontaktovať na adrese poradime@swell.sk.