Škoda že som na to nemyslela skôr….

Čas je merateľná fyzikálna veličina, ktorá sa však pri rôznych životných situáciách či udalostiach mení na absolútne relatívnu. Poznáte to staré známe, že človek mieni a život mení…Hoc si veci či úlohy naplánujeme, ale…alebo ich len odkladáme, lebo máme práve teraz niečo dôležitejšie na vyriešenie. A čas beží. Odkladanie niektorých úloh alebo plánov nás nakoniec môže mrzieť, alebo nás to môže stáť nemálo peňazí navyše. A to všetko len pre naše….. „neskôr, potom, teraz to ešte nehorí….“. Inak tomu nie je ani pri rozhodnutí uzatvoriť si životné poistenie. Prečo neodkladať uzatvorenie životného poistenia? Dôvodov je hneď niekoľko.

Čím starší si poistenie uzatvorím, tým ho budem mať drahšie.

Pre výpočet poistného je okrem iných parametrov, podstatný vek, s ktorým do poistenia vstupujem (v akom veku si poistnú zmluvu uzatvorím). S preklopením sa do nového kalendárneho roka sa zvýši vstupný vek o jeden rok. Vo výsledku to znamená vyššiu platbu, nakoľko som pre poisťovňu pri vstupe do poistenia o rok staršia a teda aj štatisticky rizikovejšia z pohľadu chorobnosti. Odkladať uzatvorenie životného poistenia až v novom roku nás vyjde drahšie.

Pozor na zdravotný stav

Pri uzatváraní poistnej zmluvy sa poisťovňa pýta na zdravotný stav osoby, ktorá má o poistenie záujem. Dotazník môže byť párotázkový, ale aj pomerne rozsiahly. Na otázky poisťovne v zdravotnom dotazníku je potrebné vo vlastnom záujme odpovedať pravdivo a prípadné diagnózy nezamlčať. Aj tu je štatistika neúprosná. Čím skôr si poistnú zmluvu uzatvorím (v mladšom veku), tým je väčšia pravdepodobnosť, že nemám v zdravotnej dokumentácii uvedené nič, čo by ma v rámci dotazníka k zdravotnému stavu mohlo obmedziť alebo diskvalifikovať. Ak už máme nejakú diagnózu, poisťovňa ju skúma a k poisteniu môže pristúpiť viacerými spôsobmi. Môže obmedziť poistné krytie z dôvodu existujúcej diagnózy, môže existujúcu diagnózu do poistného krytia zahrnúť, ale poistné navýši (aj o niekoľko desiatok percent) , alebo rovno dané ochorenie z poistného krytia vylúči.

Čakacie doby

Pre niektoré poistenia (väčšinou súvisiace s chorobou, nie úrazom) má poisťovňa nastavené tzv. čakacie doby. Čakacia doba je lehota, ktorá začína plynúť od uzatvorenia poistnej zmluvy (napr. 3 mesiace). Ak by udalosť, ktorá by mohla byť považovaná za poistnú, nastala v tejto lehote, poisťovňa nemá povinnosť klientovi vyplatiť poistné plnenie. Čím skôr si poistenie uzatvorím, tým skôr mi čakacie doby uplynú. Vyhnem sa tak možnej situácií, že diagnóza nastane počas čakacej doby a ja poistné plnenie, na ktoré by som inak mala nárok, nedostanem lebo som na poistenie nemyslela skôr.

Odkladáme to, až kým nie je už neskoro…

Mať životné poistenie nie je o luxuse, je to zodpovednosť. O to väčšia, ak je na mne a mojom príjme závislá ešte aj iná osoba alebo celá rodina. Príbehov, kedy rodina prišla o živiteľa a tí, čo ostali, sa okrem straty museli vyrovnávať aj s existenčnými problémami, je príliš veľa. Žijeme život príliš rýchlo a niekedy aj spôsobom, ako by sme boli nesmrteľní. Povedať si, to má čas, sa v tomto prípade nemusí vyplatiť.

Mať správne nastavené životné poistenie a riziká v ňom je kľúčové. Nie len preto, aby sme mali poistené to, čo potrebujeme poistené mať, ale aj preto, aby sme nemali poistené riziká, ktoré nepotrebujeme a zbytočne za ne neplatili. A ak už životné poistenie máme, je vhodné ho pri každej významnejšej životnej udalosti (kúpa nehnuteľnosti, narodenie dieťaťa, zmena príjmu, či zárobkovej činnosti…) dať skontrolovať odborníkovi na životné poistenie.

V prípade, ak Vás téma zaujala a máte otázky, neváhajte sa na nás obrátiť na e-maile: poradime@swell.sk

Autorka: JUDr. Zuzana Salajová