Ako chrániť našu nehnuteľnosť

Byt, či rodinný dom, v ktorom bývame alebo aj nehnuteľnosť, ktorá nám slúži na podnikanie, je pre mnohých z nás najhodnotnejším majetkom v našom živote. Či už tento majetok nadobudneme z nasporených financií alebo z prostriedkov úveru, je dôležité uvedomiť si, že sa oň musíme riadne starať a chrániť ho. V čom spočíva dôležitosť ochrany si povieme v dnešnom článku. V praxi si mnohí klienti uzatvoria poistenie auta, životné poistenie alebo začnú investovať. V prípade, že nemajú poistenie nehnuteľnosti zriadené k hypotéke, tak nad poistením vlastnej strechy častokrát ani neuvažujú. Málokto sa zamyslí nad faktom, že keď sa čokoľvek poškodí na našom obydlí, tak ho len tak ľahko nevymeníme a škody spôsobené napr. vetrom, lejakom, či vytopením od suseda, môžu mať neblahé následky na naše peňaženky.

Čo to vlastne poistenie nehnuteľnosti je?

Ide o produkt poisťovní, ktorý je určený na zabezpečenie proti živelným pohromám, resp. prípadným ďalším možným rizikám, ako napríklad krádež, vandalizmus, či vlámanie. Poistenie má zabezpečiť, aby v prípade poistnej udalosti boli vyplatené peňažné prostriedky, ktoré použijeme na odstránenie škôd, ktoré nám vznikli na nehnuteľnosti. Poistenie nášho majetku môžeme rozdeliť na dva základné typy:

  • poistenie nehnuteľnosti,
  • poistenie domácnosti.

Poistenie nehnuteľnosti

Je poistný produkt, ktorý slúži na zabezpečenie nehnuteľnosti proti živelným pohromám akými sú požiar, víchrica, povodeň, záplava, krupobitie alebo úder blesku ako aj ďalším rizikám: výbuch, pád lietadiel, pád stromov, stožiarov a iných predmetov, zosuv skál a zeminy, prietrž mračien, rozbitie (lom) skla, krádež a vandalizmus, škody spôsobené voľne žijúcimi živočíchmi, skrat prepätie, podpätie a indukcia, nepriamy úder blesku, či atmosférické zrážky. Poistenie si môžete uzatvoriť na byt, rodinný dom, rekreačnú chatu, ale aj na garáž alebo na ploty, či príslušenstvá stavieb ako napr. bazén, žumpa, domáca vodáreň a podobne. Aké riziká by ste si mali dať poistiť?

Poisťovne dnes väčšinou rozdeľujú rozsah krytia do viacerých úrovní. Od základného – minimálneho, až po najširšie – najrozsiahlejšie krytie. Kým pri minimálnom krytí si viete nehnuteľnosť poistiť voči základným živelným rizikám, v najvyššom balíku už nájdete aj riziká akými sú napríklad nepriamy úder blesku, skrat a prepätie elektromotorov poistených stavieb, vandalizmus vrátane sprejerstva, škody spôsobené voľne žijúcimi živočíchmi, či rozbitie (lom) skla.

Veľmi dôležitým parametrom pri poistení nehnuteľnosti je poistná suma. Pri stanovení poistnej sumy treba vychádzať z jednoduchého pravidla a tým je, že poistná suma má predstavovať súčet všetkých nákladov (materiály a cena prác), ktoré by boli potrebné na postavenie nehnuteľnosti v prípade jej úplného zničenia. Pri stanovení poistnej sumy Vám teda pomôže znalecký posudok, alebo kvalifikovaný odhad znalca. Je dôležité venovať náležitú pozornosť stanoveniu poistnej sumy, aby nehnuteľnosť nebola podpoistená. V opačnom prípade Vám poisťovňa pri poistnej udalosti môže krátiť poistné plnenie.

Poistenie domácnosti

Tu si viacerí predstavíme zariadenie nášho bytu či domu. A to je správne. Inak povedané, všetko, čo sa nachádza v našom obydlí, považujeme za domácnosť. Vybavenie našich domácností sa samozrejme líši, ale všetci máme zariadenie vybavené spotrebičmi, sedačkou, máme voľne stojacie spotrebiče alebo pevne zabudované v kuchynskej linke. Treba tiež venovať pozornosť tomu, ako ktorá poisťovňa posudzuje niektoré súčasti vybavenia nehnuteľnosti. Niektoré poisťovne napríklad kuchynskú linku a plávajúce podlahy považujú za súčasť nehnuteľnosti (keďže sú spojené s nehnuteľnosťou), iné považujú toto vybavenie za súčasť domácnosti. Z uvedeného dôvodu je dobré mať poistenie nehnuteľnosti a domácnosti v jednej poisťovni.

Rovnako ako pri rozsahu krytia nehnuteľnosti, aj pri poistení domácnosti máte väčšinou na výber z viacerých balíkov a teda rozsahu krytia. Pri stanovení poistnej sumy domácnosti je dobré všimnúť si, ako sú definované limity krytia na jednotlivé predmety poistenia. Môžu byť buď fixnou čiastkou alebo percentom z celkovej poistnej sumy domácnosti. Uvedené je dôležité vtedy, ak máte záujem o konkrétne krytie nejakých vecí. Napríklad športové potreby, bicykle, cennosti, umelecké predmety a pod. Dnes býva tiež štandardom aj poskytovanie asistenčných služieb zo strany poisťovne, preto je dobré pozrieť sa na to, na akú asistenciu pri akom balíku krytia budem mať nárok. Ide najmä o praktickú pomoc pri udalostiach, akými sú napríklad zabudnutie kľúčov a zabuchnutie dverí, oprava spotrebičov a pod.

Poistenie zodpovednosti

Osobitným predmetom krytia pri poistení majetku je možnosť poistiť si zodpovednosť za škodu. A to tak z vlastníctva nehnuteľnosti, ako aj zodpovednosť za škodu členov domácnosti. V takom prípade, ak Vaša nehnuteľnosť spôsobí škodu inému – napríklad škridla z Vašej strechy spadne na susedovo auto a rozbije na ňom čelné sklo, alebo ak Vaše dieťa (člen Vašej domácnosti) v obchode s nákupným vozíkom zavadí o vystavený tovar, ktorý zhodí a rozbije ho. To všetko sú škody, ktoré v prípade, ak budete mať dojednané poistenie zodpovednosti, zaplatí za Vás poisťovňa a nezaťažia Váš rodinný rozpočet.

Autor: Mgr. Marcel Košta