Ochrana majetku v čase krízy

V ostatných dňoch počúvame o zdražovaní a energetickej kríze. Pripravujeme sa na ťažké časy a premýšľame, ako vyriešime náklady na kúrenie, elektrinu a teplú vodu. Popritom všetkom sme už prestali vnímať ako senzáciu správy, ktoré hovoria o dvojcifernej inflácii.

Niet divu, že každý z nás premýšľa, ako obrátiť pomyselnú mincu a kde ušetriť. Niektorým z nás môže napadnúť ako možnosť, kde získať dodatočné financie do rozpočtu, výpoveď resp. ukončenie niektorých poistiek. Pozrime sa spolu na to, prečo zanedbať ochranu svojho majetku v krízových časoch podľa nás nie je dobrý nápad, ale skôr naopak, prečo Vám odporúčame skôr audit poistných zmlúv resp. ich aktualizáciu.

Častým dôvodom, prečo uvažujeme o ukončení poistenia je, že poistné, ktoré nebudeme musieť po ukončení poistenia platiť, môžeme využiť na niečo iné. Najčastejšími a najrozšírenejšími poisteniami majetku Slovákov sú poistenie bývania (nehnuteľnosti a domácnosti) a poistenie auta – havarijné poistenie. Skúsme si na fiktívnom príklade ukázať, koľko by sme „ušetrili“ mesačne, ak by sme tieto poistenia zrušili. Majme havarijné poistenie vozidla, za ktoré platíme 450 € ročne a poistenie nehnuteľnosti a domácnosti za 150 € ročne. Ak by sme obe poistky zrušili, mali by sme 50 € mesačne v rozpočte „navyše“. Je to síce tak, ale čo by to pre nás znamenalo v prípadoch, keď by sme napríklad s autom mali nehodu a náklady na opravu by dosiahli 5.000 €? Alebo horšie, že auto by bolo nepojazdné a my by sme zostali bez neho? Podarilo by sa nám kúpiť nejaké ojazdené alebo by sme čakali niekoľko mesiacov na nové, keďže lehoty na dodanie nových áut sa pohybujú nie v týždňoch alebo v mesiacoch? Mali by sme financie na kúpu nového auta? Ešte dramatickejšia situácia by pre nás mohla nastať, ak by sme zrušili poistenie nášho bývania a stal by sa nám prípad, aké vídame v televízii. Záplava alebo povodeň, víchrica, výbuch plynu v bytovom dome alebo požiar. To sú udalosti, ktoré môžu spôsobiť to, že naša domácnosť nebude obývateľná niekoľko týždňov alebo už vôbec a hlavne, náklady na zaobstaranie si nového vlastného bývania sú položkou, ktorú splácame počas celého aktívneho pracovného života, preto nebude ľahké niečo také vyriešiť z bežných úspor. Je v takomto prípade „ušetrených“ 50 € mesačne naozaj položkou, ktorú vieme využiť v rodinnom rozpočte zmysluplnejšie?

Našimi radami, ako sa postaviť k ochrane majetku – jeho poisteniu, sú preto jednoznačne zodpovednosť, rozvážnosť a odbornosť. Aby ste zmiernili dopad splátky poistenia na Váš rozpočet, skúste sa s poisťovňou dohodnúť na frekvencii splátok. Napríklad na ¼ ročnej alebo polročnej. Taktiež Vám odporúčame audit Vášho poistenia nehnuteľnosti a domácnosti. Jednak poisťovne svoje produkty a rozsah rizík v nich neustále vyvíjajú a rozširujú. Môžete tak za rovnaké poistné, aké ste platili doteraz, získať lepšie resp. kvalitnejšie poistné krytie. V druhom rade, prečo odporúčame poradiť sa o nastavení a prípadnej aktualizácii Vášho poistenia majetku je už spomenutá inflácia. Rast cien totiž spôsobuje, že poistné sumy, ktoré boli dojednané v poistných zmluvách, nezodpovedajú realite a hrozí v takomto prípade riziko podpoistenia. Podpoistenie si môžeme veľmi jednoducho vysvetliť na príklade. V roku 2016 som si poistil rodinný dom na sumu 100.000 EUR. Do roku 2022 sa ceny nehnuteľností zvyšovali tak, že dnes je reálna hodnota môjho domu 200.000 EUR, avšak moja poistná suma v poistnej zmluve zostala nezmenená vo výške 100.000 EUR.

Znamená to, že mám dom podpoistený o 50%, pretože podmienky poistenia hovoria o tom, že poistná suma má predstavovať reálnu hodnotu poistenej veci. V prípade nehnuteľností je to hodnota, za ktorú môžem danú nehnuteľnosť znovu postaviť (alebo nadobudnúť). A ak som na svojej poistnej zmluve neaktualizoval poistnú sumu, dostávam sa do spomínaného podpoistenia – v našom príklade 50%. V praxi to znamená, že ak budem mať škodu na takto podpoistenej nehnuteľnosti, poisťovňa mi bude krátiť poistné plnenie rovnakým pomerom akým je podpoistená. Ak by mi napríklad víchrica, alebo tornádo, akého sme boli svedkami na Morave v lete 2021, poškodili strechu, ktorej oprava by stála 20.000 EUR, poisťovňa by mi vyplatila iba 10.000 EUR a zvyšok nákladov na opravu by som musel zaplatiť z vlastného vrecka.

Pred rizikom podpoistenia sa môžem ochrániť tak, že si v existujúcej zmluve aktualizujem (zvýšim) poistnú sumu a dojednám indexáciu. Zvýšenú pozornosť pri stanovení poistnej sumy a dojednanie indexácie tiež odporúčame v prípade, ak si svoju nehnuteľnosť práve idete poistiť. Indexácia znamená, že poisťovňa mi automaticky každoročne upraví poistnú sumu v závislosti od vývoja cien na trhu. Klienti sú preto bez starostí a nemusia sami sledovať vývoj cien na trhu a neustále meniť svoje poistenie a aktualizovať poistnú sumu a nehrozí im tým pádom riziko podpoistenia.

Je zrejmé, že nás čaká náročné obdobie, v ktorom sa bude každý z nás snažiť pristupovať k rodinnému rozpočtu prísnejšie ako inokedy a budeme hľadať spôsoby, kde ušetriť. Pri ochrane majetku a jeho poistení však zachovajme zodpovednosť a myslime na pomer toho, aké finančné prostriedky stojí ochrana nášho majetku, aký má tento majetok hodnotu a či by sme ho dokázali z vlastných zdrojov obnoviť v prípade, ak oň prídeme. Nezabudnime, že ak si nebudeme chrániť náš majetok sami, nikto iný to za nás nespraví. Našou zodpovednosťou a správnym určením si priorít môžeme predísť nepríjemnostiam a nedostať sa tak z jednej krízy (energetickej) do ešte väčšej (existenčnej).

Autor: Mgr. Marcel Košta, Manažér pre neživotné poistenie