Krátka úvaha na tento týždeň

V pondelok 31. októbra sme mali možnosť pripomenúť si Svetový deň sporenia. Tento deň bol v roku 1924 v Miláne, na 1. medzinárodnom bankovom kongrese, vyhlásený za Svetový deň sporenia a od roku 1989 bol schválený aj v rámci štruktúr OSN.

Cieľom týchto medzinárodných dní je upriamiť pozornosť na dôležité aspekty života. Zvyšovať povedomie o význame úspor, či už pre domácnosti alebo ekonomiky krajín, patrí k základom finančnej gramotnosti ako takej. Sporenie je dôležitou a jednou z najúčinnejších zbraní v boji proti chudobe. 

Sporenie ako súčasť finančnej gramotnosti

    Súčasťou hospodárenia s osobnými financiami a vlastným rodinným rozpočtom je najmä plán tvorby finančnej rezervy do budúcna. Správne plánovanie mesačných výdavkov nemá každý v malíčku. Nedostatok finančných prostriedkov na konci mesiaca je nepríjemnou realitou mnohých rodín. Dá sa tomu samozrejme predchádzať dlhodobým plánovaním. Ľudia majú tendenciu zo svojho mesačného príjmu zaplatiť všetkým naokolo, len nie sebe. Platíme množstvo (niekedy naozaj zbytočných) služieb, kupujeme nie nevyhnutné tovary a statky, ktorých pridaná hodnota je veľmi nízka alebo krátkodobá. Zaplatíme dodávateľom alkoholu, oblečenia, kávy, cigariet, televízie, internetu, streamovacích služieb, a mnohým ďalším. Zabúdame ale zaplatiť v prvom rade sebe, pre lepšie zajtrajšky.

    Nikdy si totiž nemôžeme byť istí, aké okolnosti v našom živote môžu nastať. Možno prídeme o prácu, možno zostaneme na PN, možno sa nám pokazí práčka alebo budeme musieť kúpiť nové auto. Tých pomyselných možno môže byť neúrekom. Hoci budúcnosť nedokážeme predpovedať, dokážeme ju však predvídať. Najlepšia zbraň na nečakané okolnosti je očakávať ich a adekvátne sa pripraviť a to vytvorením dostatočnej finančnej rezervy. A keď tieto okolnosti nenastanú, o to lepšie pre nás.

Trocha neúprosnej matematiky na záver…

Predstavme si nasledovnú situáciu. Začne si sporiť mladý, 25 ročný Janko a začne si odkladať 100 EUR mesačne. Jeho cieľ sporenia je mať dostatočné rezervy na dôchodku. Predpokladajme, že si naozaj odkladá, a teda sporí poctivo a pravidelne celých 40 rokov, do svojho 65.teho roku života. Ak uvažujeme s 8 % priemerným ročným zhodnotením jeho úspor, tak počas 40 ročného sporenia vložil 48 000 EUR, ale nasporená suma bude v sume cca. 340 000 EUR.

Naproti tomu jeho kamarát, Peťko si povedal, že on je ešte mladý, chce si užívať svoje prvé výplaty a Jankov model skopíroval až o 10 rokov neskôr. Začal sporiť tak ako Janko, po 100 EUR mesačne a takisto s cieľom zabezpečiť si dôchodok. Peťko má ale k dispozícií už len 30 rokov sporenia. Pri tých istých podmienkach má teda Peťko na konci sporenia hodnotu svojich úspor len cca. 144 000 EUR.

Rozdiel?

Janko vložil do svojej budúcnosti 48.000 EUR a na dôchodku si môže užívať sumu 340 000 EUR

Peťko vložil do svojej budúcnosti 36.000 EUR a na dôchodku si môže užívať sumu 144 000 EUR

Nebuď ako Peťko. Buď ako Janko. Vo všetkom!

Autor: Ing. Jakub Nagy