Ako sa vysporiadať s 2. pilierom – 2/3 časť

…. pokračujeme v sérií, ako sa v vysporiadať s 2. pilierom.

1. Sporím si v akciovom/indexovom fonde a neviem či mám alebo nemám poslať správcovskej spoločnosti návratku. Je v niečom rozdiel?

 • Ak pošlete návratku do správcovskej spoločnosti do konca mája, vaše úspory začne správcovská spoločnosť presúvať do indexového fondu postupne. (v zmysle predvolenej investičnej stratégie)
  Ak sa rozhodnete pre predvolenú investičnú stratégiu neskôr (v júni, alebo hocikedy neskôr) správcovská spoločnosť presunie Vaše úspory jednorazovo a nie postupne.
  V tomto prípade príde o výhodu tzv. cost avarage effect-u, kedy rozloženie jednorazovej investície do viacerých menších výrazne znižuje riziko „drahého nákupu“.
 • Ak máte 50 r. a viac, a nevstúpite do predvolenej investičnej stratégie, môžete správcovskú spoločnosť požiadať aby Vám presúvala  do dlhopisov iba polovicu z určenej sumy. Na druhej strane presun z akciového do indexového fondu môžete zadať správcovskej spoločnosti kedykoľvek, a nemusíte byť pri tom účastný v predvolenej investičnej stratégií.

2. Dlhodobo si sporím v dlhopisovom fonde. Ak nechcem byť v predvolenej investičnej stratégií mam čas to oznámiť správcovskej spoločnosti len do konca mája. Čo keď to nestihnem?

 • Ak máte menej ako 54 r. a od roku 2013 ste vo svojom 2. pilieri nič nemenili a nepošlete späť návratku, správcovská spoločnosť začne od júla postupne presúvať vaše úspory z dlhopisového  do indexového fondu.
  Či ste nejaké zmeny robili, a aké, zistíte z výpisu, ktorý Vám bol zaslaný spolu s návratkou.
 • Ak správcovskej spoločnosti pošlete návratku s tým, že nechcete byť presunutý do predvolenej investičnej stratégie, budete si aj naďalej sporiť v dlhopisovom fonde, tak ako doteraz. Najmä pre mladších sporiteľov je to ale veľmi neefektívna metóda sporenia si na dôchodok.
 • Ak ste narodení v roku 1968 a skôr, a na list nezareagujete, správcovská spoločnosť začne od Júla alokovať Vaše mesačné príspevky do indexového fondu. Vaše doteraz nasporené zdroje ostanú uložené v dlhopisovom fonde.

3. Mám cca. 40 rokov. Časť prostriedkov mám v indexovom fonde a časť mám v dlhopisovom fonde. Čo sa stane ak návratku do konca mája pošlem

 • Ak návratku pošlete správcovská spoločnosť začne postupne presúvať Vaše úspory do indexového fondu.
 • Zmeniť nastavenie sporenia môžete kedykoľvek. Ale po dovŕšení 50 – teho roku života Vám začne správca presúvať časť úspor do dlhopisového fondu.

Máte v tom stále „hokej“ ? Nie je Vám jasné čo máte alebo nemáte robiť? Čo je , alebo nie je pre Vás výhodné? Obráťte sa na nás a nenechajte svoj dôchodok napospas osudu.