Padajú banky, želajte si niečo….

… okrídlená veta rokov 2008 a 2009…minulý týždeň ste asi zachytili pád Silicon Valley Bank. Počas minulého víkendu sa dohodla jedna z najväčších transakcií za posledné roky na finančnom trhu, kedy švajčiarska banka UBS preberie pod správu svojho najväčšieho konkurenta Credit Suisse. Sú tieto udalosti pre nás, bežných investorov, podstatné? Treba sa niečoho obávať, alebo ani nie?

Kolaps Silicon Valley Bank zahltil média a správy. Minulý týždeň to bola jedna z najhorúcejších tém aké sa na poli kapitálových trhov preberali. Mohli ste čítať katastrofické nadpisy, zložité analýzy alebo články predpovedajúce čierno čiernu budúcnosť. Sú tieto katastrofické predstavy na mieste, alebo je to aktivita médií získať zakaždým senzáciu? Od včera môžete čítať množstvo analýz a predpovedí týkajúcich sa prebratia Credit Suisse konkurenčnou bankou UBS. Majú byť tieto udalosti dôvodom na paniku? Podľa mňa, určite nie.

Sillicon Valley Bank bola relatívne malá lokálna banka s biznis modelom, ktorý v žiadnej banke v strednej Európe nenájdete. Správa o insolventnosti matky SVB nie je síce potešujúca, ale nie je ani tragická. Všeobecný dopad na finančné trhy je zanedbateľný. Aj keď ceny akcií bankových domov zažijú chvíľu na horskej dráhe, ani zásadný, ani dlhodobý vplyv to mať nebude. Takisto prebratie Credit Suisse švajčiarskou UBS je síce zaujímavou udalosťou, ale nebude mať ani dlhodobý, ani zásadný vplyv na vývoj akciových trhov. Preto si myslím, že investor, ktorý má svoje portfólio rozložené aj do akcii môže byť v kľude. Investičný horizont pri takto rozloženom portfóliu je v horizonte 10 a viac rokov. Preto tieto udalosti na trhoch sú síce zaujímavé, ale na druhej strane z pohľadu potrebného času stráveného na akciových trhoch nepodstatné. Ak by bol investor akcie schopný, môže tieto udalosti využiť napríklad na posilnenie svojich pozícií. Pokiaľ nie, netreba robiť paniku, teba dodržať investičný horizont a s pokojom sledovať ďalší vývoj.

Keď sa zamyslíte, takáto „čistka“ na trhu môže ľahko spôsobiť to, o čo sa centrálne banky neúspešne snažia už viac ako rok. Zastaviť infláciu a spomaliť spotrebu domácností. Možno práve tieto udalosti napomôžu k dosiahnutiu tohto cieľa. A to aj bez ďalšieho zdvíhania úrokových sadzieb. Či sa tak stane ukáže blízka budúcnosť. Medzitým netreba zbytočne prekopávať Vaše portfólio. Dôležitejšie ako neustále prehodnocovať niečo, je dodržať nastavenú stratégiu a investičný horizont.

Autor: Ing. Jakub Nagy