Ako sa vysporiadať s 2. pilierom – 3/3 časť

…. pokračujeme v sérií, ako sa v vysporiadať s 2. pilierom.

1. Sporím si v indexovom fonde, a tento rok budem mať 55 rokov. Čo mám robiť?

  • Každý kto bude mať aspoň 50 rokov, od júla začne jeho správcovská spoločnosť presúvať časť úspor (4% z nasporenej sumy) do dlhopisového fondu.
  • Ak nebudete účastný na predvolenej investičnej stratégií bude pre Vás platiť:
    • Môžete si sporiť konzervatívnejšie , ako hovorí predvolená investičná stratégia. rizikovejšie nie.
    • Môžete požiadať o presun polovice Vašich úspor do dlhopisov.

2. Odhadovaná výška úspor je rozdielna pri rôznych scenároch. Ako to čítať a chápať?

  • Podstatná je reálna suma. Tzn. ak vyjde niekomu hodnotou 350 eurový nominálny dôchodok a v reálnej hodnote 150 eurový dôchodok, dôležitých je tých 150 eur.
  • Platí predpoklad, že dôchodok z 2 piliera dnešného cca 30 ročného sporiteľa, môže v budúcnosti predstavovať asi 30% jeho celkového príjmu na dôchodku. Samozrejme vstupuje do toho aj dĺžka sporenia a výber investičnej stratégie.

3. Pred koncom minulého roka som menil svoju správcovskú spoločnosť a prišli mi 2 rôzne výpisy. Prečo sa sumy na výpisoch líšia?

  • Ide len o nesúlad medzi informáciami s ktorými disponujú pôvodná a nová správcovská spoločnosť. Pôvodná DSS môže do svojho odhadu zahrnúť budúce príspevky. Nová DSS ale túto informáciu nemá , preto ju nevie vziať do úvahy pri výpočte.

Máte v tom stále „hokej“ ? Nie je Vám jasné čo máte alebo nemáte robiť? Čo je , alebo nie je pre Vás výhodné? Obráťte sa na nás a nenechajte svoj dôchodok napospas osudu.