Poistenie, poistenie a poistenie!

Prírodné sily sa opäť dostali do sveta finančníctva a východ Slovenska musí v týchto dňoch riešiť náročné situácie po zemetrasení. Je teda všetkým jasné, že aj na Slovensku treba myslieť na prírodné katastrofy ako požiare, víchrice či záplavy v súvislosti s ochranou svojho majetku. Čo teda treba robiť, aby ste eliminovali škody?

1.  POISTENIE JE ZÁKLAD

Zemetrasenie nie je automaticky súčasťou každého poistenia. Poistenie je väčšinou rozdelené na balíky, pričom obsah každého sa líši v závislosti od toho, čo má poistenie kryť.

Poistenie domu a domácnosti je typ poistenia, ktoré slúži na ochranu Vášho domu a osobného majetku v prípade rôznych udalostí, ako sú požiare, krádeže, povodne, vandalizmus a ďalšie nešťastné udalosti. Toto poistenie Vám pomáha obnoviť alebo opraviť Váš dom a nahradiť Váš majetok v prípade poistnej udalosti. Zároveň je dôležité vedieť, čo všetko kryje poistenie.

Poistenie domu (často nazývané ako poistenie budovy alebo nehnuteľnosti) kryje škody na samotnom dome, vrátane základných štruktúr, stien, strechy, okien a dverí. Toto krytie môže byť použité na opravu alebo obnovu domu v prípade škôd spôsobených napríklad požiarom alebo povodňou.

Poistenie domácnosti kryje Váš osobný majetok v dome, ako sú nábytok, elektronika, oblečenie a ďalšie veci. V prípade krádeže, požiaru alebo iných poistných udalostí môže toto krytie pomôcť nahradiť Váš majetok.

Je však dôležité pravidelne prehodnocovať a aktualizovať svoje poistné zmluvy, aby ste zabezpečili, že Vaša nehnuteľnosť je riadne poistená v súlade s jej aktuálnou hodnotou a potrebami.

2. ZISTENIE POISTNÝCH PODMIENOK

Ak máte v poistení zahrnuté zemetrasenie, je dôležité vedieť, aké poistné podmienky sú v rámci Vášho balíka uvedené, pretože nie je jedno, o akú silu zemetrasenia ide. Niektoré spoločnosti ponúkajú poistenie bez minimálneho ohraničenia, iné naopak ohraničenie uvádzajú:

  • 6. st. makro seizmickej stupnice (Allianz, ČSOB, Generali, Wüstenrot)
  • 5. st. makro seizmickej stupnice (PREMIUM, Uniqa, Komunálna poi.,Kooperativa)
  • bez minimálneho ohraničenia ohraničenia stupňov (Colonnade, Uniqa, Union).

3. FOTODOKUMENTÁCIA

Ak sa poistná udalosť stala, viete pracovníkom na úseku likvidácie pomôcť fotodokumentáciou, nakoľko práve Vy ste na mieste väčšinou ako prvý. Vhodné je zaznamenať udalosť z diaľky, aby bolo vidno celkový pohľad, zároveň je dobré spraviť detaily poškodených vecí.

4. MAJTE DOBRÉHO FINANČNÉHO PORADCU

V kritickej situácii často nevieme reagovať úplne pragmaticky. Aj preto je dobré mať pri sebe človeka, ktorý nás odbremení a pomôže nám riešiť vzniknutú situáciu. Práve preto je potrebné mať dobrého finančného poradcu, s ktorým konzultujeme všetko od začiatku a vie nám poradiť nielen s výberom správneho poistenia, ale tiež aj s postupom v prípade, keď nastane krízová situácia.

Obráťte sa na SWELL Financial Group a my Vám radi poradíme a pomôžeme v týchto náročných situáciách. Napíšte nám na info@swell.sk alebo využite našu kalkulačku https://kalkulacka.swell.sk/formularint/poistenie-majetku/dom-a-domacnost/.