Vstupný poplatok 0% negarantuje výhodnejšiu investíciu

Poplatky investície sú zradné ako ľadovec. Tie najväčšie poplatky investície sa skrývajú pod hladinou a na povrchu trčí iba malá špička ľadovca – vstupný poplatok.

Ak chcete investovať dobre a lacno, poplatky sú jeden z komplexných atribútov, ktoré pri investovaní ako takom porovnávate. A ak ich chcete porovnávať, musíte ich poznať všetky, inak sa môže stať, že sa rozhodnete nesprávne.

Investovanie pre dieťa na 25 rokov

Najlepšie situáciu s poplatkami pri investovaní ozrejmi reálny príklad z praxe. Čerstvá mamička sa rozhoduje, či bude svojmu dieťaťu sporiť prostredníctvom klasických akciových podielových fondov, ktoré jej ponúkajú v kamennej banke, alebo prostredníctvom Profi Sporenia ETF. V banke to má bez vstupného poplatku, viac ju láka táto možnosť. Je to ale správne?

Parametre investície:

 Podielové fondy v bankeProfi Sporenie ETF
Investičný horizont25 rokov25 rokov
Mesačný vklad100 €100 €
Cieľová suma30 000 €30 000 €
Vstupný poplatok0 %3 % z cieľovej sumy = 900 €
Priebežné poplatky1,9 % p.a.0,8 % p.a.
Daň z výnosu19 %

Priebežné poplatky sú tie, ktoré žiaľ väčšina laických investorov nepozná. Tvoria ich manažérske poplatky (management fees), výkonnostné poplatky (performance fees) a iné administratívne poplatky. Niekedy sú súhrnne označené anglickou skratkou TER = total expense ratio, alebo aj ako ongoing charges. Sú spravidla vždy uvedené v základných investičných dokumentoch ako kľúčové informácie pre investorov, či factsheetoch fondov. A strhávajú sa priebežne z hodnoty zainvestovaného majetku.

Daň je tiež mimoriadne dôležitý parameter investovania. Ak už vaša investícia dosiahne zisk, je dôležité, či si z tohto zisku ponecháte 100%, alebo iba 81% a zvyšných 19% vášho výnosu zaplatíte správcovi dane. (Pri aktuálnej sadzbe dane 19% z výnosu – aktuálne k máju 2021). ETF fondy, ako cenné papiere obchodované na burze, majú v zákone výnimku a za určitých predpokladov sú od dane oslobodené.

Budúci stav investície

Pracujme s modelovým príkladom investície – výkonnosť je 8% p.a. počas celej doby trvania investičnej zmluvy. Aký bude výsledný stav investície na konci?

 Podielové fondy v bankeProfi Sporenie ETF
Zostatok po 25 rokoch pred zdanením
(Z toho je výnos)
68 958 € (38 958 €)81 127 €
(51 127 €)
Zostatok po zdanení:61 556 €81 127 €
Rozdiel+ 19 571 €

Poplatky a dane ovplyvňujú efektívnosť vašej investície a v konečnom dôsledku aj nasporenú sumu. Pred samotným investovaním je dobré zohľadniť všetky atribúty investície. Ak má byť vaše rozhodnutie správne, do komplexného porovnania investície tiež zahrňte aj podstúpené investičné riziko, či možnosť rýchleho výberu peňazí v prípade potreby – t.j. likviditu. Ak všetky atribúty dokonale nepoznáte, pri výbere správneho typu sporenia sa je lepšie poradiť. Zamedzíte tak chybným rozhodnutiam, ktoré vás stoja nie len vaše nervy, ale v konečnom dôsledku aj vaše ťažko zarobené peniaze.