ESG fondy

ESG fondy – nový investičný trend?

Investovaním sa spolupodieľate na výnosoch a stratách spoločností, ktorých cenné papiere nakupujete. Svojim spôsobom podporujete rozvoj podnikania konkrétnych firiem, ktoré sa vám za vložený kapitál odvďačia zhodnotením vášho vkladu, či podielom na firemnom zisku (dividendou). Ako investor sa teda máte možnosť rozhodovať, do ktorých firiem vložíte svoj voľný kapitál.

Ak sa vám myšlienka podpory firiem zaangažovaných v tabakovom, alkoholovom, zbrojárskom či ropnom priemysle prieči, môžete ich zo svojho investičného portfólia vytesniť. A to tak, že sa zameriate na cenné papiere (podielové fondy, ETF fondy) s dobrým ESG ratingom.

Čo je to ESG?

ESG je skratka, ktorá je odvodená od anglických slov Environmental, Social, Governance. Medzinárodne uznávaný termín ESG označuje investície, ktoré sa zameriavajú na udržateľnosť na základe troch kritérií: životné prostredie, sociálny dopad a manažment.

Niekedy sa používa aj pojem „sustainable investment“ či „socially responsible investing (skratka SRI)“, ktorý sa dá voľne preložiť ako udržateľná investícia – označuje spoločnosti, ktoré vedú svoje podnikanie zodpovedne a s ohľadom na budúci spoločenský prospech.

Koniec koncov s udržateľnými investíciami sa spája všetko, čo prispieva k čistejšiemu životnému prostrediu a lepšej klíme. Význam ESG investícii však nekončí iba tam, pretože sleduje napríklad pracovné podmienky zamestnancov v danej spoločnosti, či vyvážený pomer mužov a žien vo firmách.

Oblasti posudzovania firmy pri tvorbe výsledného ESG ratingu, Zdroj: msci.com

ESG je silnejúci trend a stáva sa mainstreamom, potvrdzuje to aj exponenciálne rastúci objem majetku investovaného do ESG ETF fondov.

Objem majetku investovaného v ESG ETF fondoch – záujem z roka na rok rastie, Zdroj: msci.com – Fund ESG Transparency: Quarterly Report 2021

Ako investovať do ESG fondov?

Aj v slovenských končinách je možné investovať do fondov s dobrým ESG ratingom. Napríklad ETF fond od správcu BlackRock MSCI World SRI UCITS ETF je typickým predstaviteľom globálneho akciového ESG fondu.

Rating fondu MSCI World SRI UCITS ETF zohľadňujúci ESG parametre

Práve tento fond sme použili v našom pasívnom akciovom investičnom portfóliu NewAge ETF. Portfólio NewAge ETF prezentuje tri hlavné trendy meniaceho sa sveta – spoločensky prospešné investovanie (ESG), digitalizáciu služieb a vodu ako strategickú surovinu pre život.

Produktový list investičného portfólia NewAge ETF

Financie on-line

V digitalizácii služieb nezaostávame ani my vo SWELL financial club. U nás je možné investíciu do portfólia NewAge ETF (ale aj iných portfólií) uzatvoriť diaľkovo on-line. Zmluva vznikne zaslaním prvého vkladu do investície a sprievodné dokumenty k investícii je možné podpísať SMS kódom. Servis s uzatváraním investičných zmlúv nám poskytuje spoločnosť Monly so svojimi smart riešeniami.