Profi Sporenie – indexové fondy bez daní

Finančná rezerva je základným stavebným kameňom každého zdravého rodinného rozpočtu. Finančne gramotní a uvedomelí ľudia majú vždy snahu vytvárať finančné rezervy na horšie časy. Jednoducho sa s úsporami krízové situácie v rodinnom rozpočte vždy riešia ľahšie.

Efektivita sporenia

Sporiť sa dnes dá viacerými spôsobmi, avšak sporiť efektívne môžete iba vtedy, ak súčasne spĺňate nasledujúce podmienky:

  • Váš sporiaci alebo investičný účet nie je zaťažený zbytočnými poplatkami
  • Čistý výnos alebo úrok zo sporenia je väčší ako inflácia
  • Prostriedky v sporení nie sú viazané a v prípade potreby je možné peniaze zo sporenia v akomkoľvek okamihu vybrať
  • Sporenie alebo investícia nepredstavuje žiadne riziko kompletnej straty vložených peňazí
  • Rezerva je umiestnená na bezpečnom mieste v regulovanej inštitúcii spĺňajúcej legislatívne normy
  • Bonusom je, ak výnos alebo úrok zo sporenia nezdaňujete a ostáva celý vám

Profi Sporenie

Našim klientom sme chceli vedieť poskytnúť finančný produkt, ktorý spĺňa všetky vyššie spomenuté podmienky pre efektívne sporenie. Preto sme v spolupráci so spoločnosťou European Investment Centre (www.eic.eu) vytvorili viacero investičných portfólií s názvom Profi Sporenie.

Profi Sporenie sú investičné schémy zamerané na pravidelné investovanie v dlhom investičnom horizonte. Cieľom investovania našich klientov je vytvorenie dostatočne veľkého kapitálu pre uspokojenie viacerých potrieb, ako napríklad:

  • Sporenie na splatenie hypotekárneho úveru
  • Sporenie pre štart detí do dospelosti
  • Sporenie na zabezpečenie renty v starobe

Kapitálový trh – rozumné riešenie na dlhé investičné horizonty

Finančné sprostredkovanie v oblasti investícií vnímame ako posolstvo. Klientom ukážeme a ozrejmíme nutnosť vytvárania si finančných zostatkov, ale zároveň ich smerujeme a korigujeme tak, aby svoje peniaze zhodnocovali zmysluplne.

Dosahovanie akýchkoľvek dlhodobých cieľov vyžaduje permanentnú prípravu. Klienti sa najprv musia naučiť odložiť si aspoň časť mesačného príjmu, a tak tieto peniaze zhodnotiť na kapitálovom trhu.

Len investovanie na kapitálovom trhu umožňuje klientom spolupodieľať sa na výnose a dividendách tých najúspešnejších firiem sveta. Zároveň investovanie na kapitálových trhoch dokáže zabezpečiť čistý výnos nad úroveň inflácie a naozaj vašu finančnú rezervu zhodnotiť tak, aby ste aj po čase odolávali inflačným vplyvom. Za svoje úspory v Profi Sporení si dokážete aj časom kúpiť stále viac a viac produktov alebo služieb. A v tom spočíva efektivita sporenia.

ETF fondy bez daní

So skratkou ETF (Exchange Traded Fund) sa môžete stretnúť na burze cenných papierov. ETF je finančný nástroj, ktorý slúži aj ako investičné aktívum. Pri súčasnom znení zákonov je výnos spojený s držbou tohto aktíva za určitých podmienok oslobodený od dane. Dnes sa napríklad pri investovaní do podielových fondov platí 19% daň z výnosu, no investovaním do ETF sa týmto daniam vyhnete. Sporenie do ETF fondov je aj kvôli daňovému aspektu efektívnejšie a o to nám v Profi Sporení ide. Práve preto sú investičné schémy Profi Sporenia plné ETF nástrojov.

ETF ako modrerný investičný nástroj

Obrázok 1 – Profi Sporenie daňové výhody ETF fondov

Profi Sporenie je dostupné riešenie na dlhodobé investovanie pre každú rodinu, ktorá chce finančné rezervy zhodnocovať zmysluplne. Finančný produkt je určený pre bežných ľudí a toto riešenie umožňuje našim klientom pravidelne a dlhodobo investovať už od sumy 35 eur mesačne.