Sprostredkovatelia a klienti spoločnosti Swell podpisujú zmluvy z pohodlia svojho domova

Hoci je dnes ideálna príležitosť na začiatok pravidelného investovania či optimalizáciu životných poistiek, koronavírus spôsobil, že klienti nechcú riskovať osobné stretnutia. Z tohto dôvodu sami vyhľadávajú možnosti, ako sa k týmto službám dostať bezkontaktnou on-line formou.

Sprostredkovatelia a klienti spoločnosti Swell financial club majú našťastie tieto on-line služby plne dostupné z pohodlia domova a zmluvy môžu podpísať elektronicky.

Životné poistenie

Klient spoločnosti Swell dostane po telefonickej alebo video konzultácii nezáväzné cenové ponuky viacerých životných poisťovní e-mailom. V závislosti od konkrétnej poisťovne je možné uzatvoriť zmluvu životného poistenia troma bezkontaktnými spôsobmi:

prostredníctvom elektronického podpisu zmluvy na dotykovom zariadení (smartfón, tablet)
naskenovaním podpísaného dokumentu
bez nutnosti podpisu – zmluva životného poistenia je aktívna úhradou prvého poistného

  • prostredníctvom elektronického podpisu zmluvy na dotykovom zariadení (smartfón, tablet)
  • naskenovaním podpísaného dokumentu
  • bez nutnosti podpisu – zmluva životného poistenia je aktívna úhradou prvého poistného

Vďaka IT backgroundu spoločnosti Finportal, a. s., sa aj záznam zo stretnutia realizuje elektronickou formou. Záznam je povinnou súčasťou v zmysle zákona o finančnom sprostredkovaní. Ten klientovi spoločnosť Swell odosiela e-mailom. Po rozkliknutí hyperlinku nachádzajúceho sa v e-maile klient jednoducho elektronicky podpíše záznam zadaním SMS kódu.

Neživotné poistenie

Pri uzatváraní zmlúv neživotného poistenia má Swell plnú softvérovú podporu vďaka on-line webovému porovnávaču produktov Najpoistenie.sk. Tento projekt je pod gesciou spoločnosti Finportal, a. s., ktorá Swellu poskytuje komplexný backoffice servis. Všetky zmluvy uzatvorené cez on-line nástroj Najpoistenie.sk sú uzatvorené diaľkovo a zmluva vzniká úhradou prvého poistného.

Z neživotného poistenia je možné diaľkovo uzatvoriť:

povinné zmluvné poistenie
havarijné poistenie
cestovné poistenie
poistenie nehnuteľnosti (bytu, domu, domácnosti…)
poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú zamestnávateľovi
poistenie podnikateľov

  • povinné zmluvné poistenie
  • havarijné poistenie
  • cestovné poistenie
  • poistenie nehnuteľnosti (bytu, domu, domácnosti…)
  • poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú zamestnávateľovi
  • poistenie podnikateľov
Ukážka online kalkulačky Najpoistenie.sk pri vytváraní cenovej ponuky PZP

Po uzatvorení zmluvy všetky náležité dokumenty ako zmluva, zelená karta, asistenčná kartička, všeobecné poistné podmienky… prichádzajú klientom e-mailom vo formáte PDF. Takisto platobné údaje. Zmluva neživotného poistenia vzniká úhradou prvého poistného. Do Najpoistenia už v blízkom čase pribudne porovnanie životného poistenia s možnosťou kompletného on-line zazmluvnenia.

Investície

V čase koronavírusu nejdú bokom ani investičné príležitosti. Prostredníctvom modernej aplikácie Monly.eu vieme diaľkovo uzatvárať jednorazové investície aj pravidelné sporenia. Klienti tak môžu investovať do stoviek rôznych podielových fondov a ETF z ponuky European Investment Centre o.c.p.

Aplikácia Monly.eu tiež umožňuje pripraviť klientovi prognózy budúcej hodnoty investičného účtu alebo vypočítať výšku budúcej mesačnej renty pri dôchodkových sporeniach.

Ukážka investičnej ponuky v aplikácii Monly.eu

Klientom s hypotékou Swell vie spracovať modeláciu predčasného splatenia úveru, ak sa rozhodnú sporiť popri hypotéke a nasporenú rezervu neskôr použiť na vyplatenie úveru.

Všetky modelácie klienti dostanú e-mailom. Nájdu tam aj link s priamym prístupom do aplikácie a s konkrétnou investičnou ponukou.

Založiť investičný účet v EIC si klienti môžu samostatne z pohodlia svojho domova. Aplikácia klientovi odošle potrebnú dokumentáciu vo formáte PDF (test vhodnosti a primeranosti, záznam a zápis zo stretnutia) e-mailom.