Ako súvisí rast cien v stavebníctve s mojou poistkou domu alebo bytu?

V ostatných dňoch počúvame zo všetkých strán o zdražovaní. Slovom roka už nie je COVID alebo pandémia, ale inflácia.

Pri informáciách o raste cien nehnuteľností, či v sektore stavebníctva, si niektorí z nás povzdychnú s dôvetkom, že otázku bývania budú riešiť neskôr, iní v duchu hromžia, že ju musia riešiť práve teraz a ďalší sú vďační, že ju už vyriešili. Lenže rast cien v tomto sektore sa nedotýka iba priamo zúčastnených strán v pozíciách kupujúci / predávajúci, alebo stavebník / zhotoviteľ, ale zasahuje oveľa širšiu škálu vzťahov.

Jednou z takto nepriamo „zasiahnutých“ oblastí je aj poistenie. Konkrétne oblasť poistenia nehnuteľností – domov a bytov. Pre nových klientov znamenajú vyššie ceny nehnuteľností drahšie poistky. Pre existujúcich klientov rast cien spôsobuje, že poistné sumy, ktoré majú dojednané v poistných zmluvách, nezodpovedajú realite a hrozí im riziko podpoistenia.

Podpoistenie si môžeme veľmi jednoducho vysvetliť na príklade. V roku 2015 som si poistil rodinný dom na sumu 100.000 EUR bez indexácie (samotnú stavbu, bez pozemku). Do roku 2022 sa ceny nehnuteľností zvyšovali tak, že dnes je reálna hodnota môjho domu 200.000 EUR, avšak moja poistná suma v poistnej zmluve zostala nezmenená vo výške 100.000 EUR.

Znamená to, že mám dom podpoistený o 50%, pretože podmienky poistenia hovoria o tom, že poistná suma má predstavovať reálnu hodnotu poistenej veci. V prípade nehnuteľností je to hodnota, za ktorú môžem danú nehnuteľnosť znovu postaviť (alebo nadobudnúť).

To znamená, ak by môj dom dnes zhorel do tla, koľko by som musel zaplatiť stavebnej firme, aby kúpila materiál, zaplatila majstrov a celý dom mi znovu postavila? Keďže ceny práce aj materiálov rástli, tak práve to by spôsobilo, že celkové náklady na výstavbu domu by dnes predstavovali spomínaných 200.000 EUR a nie 100.000 EUR ako v roku 2015.

A ak som na svojej poistnej zmluve neaktualizoval poistnú sumu, dostávam sa do spomínaného podpoistenia.

V tomto príklade 50%. V praxi to znamená, že ak budem mať škodu na takto podpoistenej nehnuteľnosti, poisťovňa mi bude krátiť poistné plnenie rovnakým pomerom akým je podpoistená. Ak by mi víchrica, alebo tornádo, akého sme boli svedkami na Morave v lete 2021, poškodili strechu, ktorej oprava by stála 10.000 EUR, poisťovňa by mi vyplatila iba 5.000 EUR a zvyšok nákladov na opravu by som musel zaplatiť z vlastného vrecka.

Ako sa teda chrániť pred rizikom podpoistenia? V prípade, že som nový klient a uzatváram si novú poistnú zmluvu, mal by som venovať pozornosť správnemu stanoveniu poistnej sumy a tiež využiť v zmluve dojednanie indexácie poistnej sumy. Indexáciu v poistení možno vysvetliť ako každoročnú úpravu poistnej sumy v závislosti od vývoja cien na trhu. Túto úpravu zabezpečuje poisťovňa automaticky každý rok svojim klientom, ktorí si indexáciu dojednali, na základe údajov štatistického úradu SR. Klienti sú preto bez starosti a nemusia sami sledovať vývoj cien na trhu a neustále meniť svoje poistenie a aktualizovať poistnú sumu.

Ak už poistenú nehnuteľnosť mám, ale v poistnej zmluve som si nedojednal indexáciu, je nanajvýš vhodné moju poistnú sumu upraviť a dojednať si v už existujúcej zmluve (ak to poisťovňa umožňuje) aj spomínanú indexáciu. Predídete tak nepríjemnostiam, ktoré so sebou prináša spomínané podpoistenie a Váš majetok budete mať ochránený tak, aby ste si v prípade nepredvídanej katastrofy vedeli škody opraviť, prípadne nehnuteľnosť znovu postaviť alebo nadobudnúť porovnateľnú a nemuseli míňať na tieto náklady Vaše úspory.

Autor: Mgr. Marcel Košta
Manažér pre neživotné poistenie