365 Bank
Allianz – Slovenská poisťovňa, a. s.
AXA Assistance
BNP Paribas S.A.
Colonnade Insurance S.A.
Československá obchodná banka, a.s.
Doplnková dôchodková spoločnosť Tatra banky, a.s.
European Investment Centre o.c.p., a.s.
Finax
Generali Poisťovňa, a.s.
Generali Poisťovňa, a.s., odštepný závod Európska cestovná poisťovňa
Groupama poisťovňa, a.s.
IAD Investments, správ. spol., a.s.
Komunálna poisťovňa, a.s.
Kooperativa poisťovňa, a.s.
mBank S.A.
Metlife
NN Group
Oberbank AG
Premium Poisťovňa
Slovenská sporiteľňa, a.s.
Stabilita, d.d.s., a.s.
Tatra banka, a.s.
Tatra-Leasing, s.r.o.
UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
Union zdravotná poisťovňa – poisťovňa a.s.
Uniqa poisťovňa a.s.
Všeobecná úverová banka, a.s.
VÚB Generali d.s.s., a.s.
VÚB Leasing, a.s.
Wüstenrot poisťovňa, a.s.
Youplus poisťovňa