AIG Europe S.A.
Allianz – Slovenská poisťovňa, a. s.
AXA Assistance
AXA pojišťovna, a.s.
Basler Poisťovňa
BKS Bank AG
BNP Paribas S.A.
C-Quadrat Investment Group
Capital Markets o.c.p., a.s.
Colonnade Insurance S.A.
Conseq Investment Management, a.s.
Československá obchodná banka, a.s.
Doplnková dôchodková spoločnosť Tatra banky, a.s.
Dôvera zdravotná poisťovňa, a.s.
EPO INVEST a.s.
European Investment Centre o.c.p., a.s.
Fidelity Investments
Franklin Templeton Investments
Generali Poisťovňa, a.s.
Generali Poisťovňa, a.s., odštepný závod Európska cestovná poisťovňa
Generali Poisťovňa, a.s., odštepný závod Genertel
Groupama poisťovňa, a.s.
IAD Investments, správ. spol., a.s.
Komunálna poisťovňa, a.s.
Kooperativa poisťovňa, a.s.
mBank S.A.
NN Group
Novis poisťovňa a.s.
Oberbank AG
OTP Banka Slovensko, a.s.
Poštová banka, a.s.
Prima banka Slovensko, a.s.
Privatbanka, a.s.
Proxenta Finance, o.c.p., a.s.
QuatroCar
Slovenská sporiteľňa, a.s.
Stabilita, d.d.s., a.s.
Tatra banka, a.s.
Tatra-Leasing, s.r.o.
UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
Union poisťovňa, a.s.
Union zdravotná poisťovňa, a.s.
Uniqa poisťovňa a.s.
Všeobecná úverová banka, a.s.
VÚB Generali d.s.s., a.s.
VÚB Leasing, a.s.
Wüstenrot poisťovňa, a.s.
Žltý melón