Poisťovne

Leasingové spoločnosti

Dôchodkové spoločnosti 2. pilier

Dôchodkové spoločnosti 3. pilier

Investičné spoločnosti

Stavebné sporiteľne

Banky

Sme členom

365.bank, a.s.
Allianz – Slovenská dôchodková správcovská spoločnosť, a.s.
Allianz – Slovenská poisťovňa, a.s.
Arval
AXA ASSISTANCE CZ, s.r.o.
Colonnade Insurance S.A., pobočka poisťovne z iného členského štátu
Československá obchodná banka a.s.
ČSOB Poisťovňa, a.s.
European Investment Centre, o.c.p., a. s.
Finax, o.c.p., a. s.
Generali Poisťovňa, pobočka poisťovne z iného členského štátu
Groupama poisťovňa a. s., pobočka poisťovne z iného členského štátu
IAD Investments, správ. spol., a. s.
KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group
Kooperativa poisťovňa, a.s.
mBank S.A., pobočka zahraničnej banky
MetLife Europe d.a.c., pobočka poisťovne z iného členského štátu
NN dôchodková správcovská spoločnosť, a.s.
NN Tatry-Sympatia, d.d.s., a.s.
NN Životná poisťovňa, a.s.
PREMIUM Insurance Company Limited, pobočka poisťovne z iného členského štátu
Prvá stavebná sporiteľňa, a. s.
Slovenská sporiteľňa, a.s.
STABILITA, d.d.s., a.s.
Tatra banka, a.s.
Tatra-Leasing, s.r.o.
UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
Union poisťovňa, a. s.
Uniqa d.d.s., a.s.
Uniqa d.s.s., a.s.
UNIQA investiční společnost, a.s., organizačná zložka Slovensko
Uniqa poisťovňa, a.s.
Všeobecná úverová banka, a.s.
VÚB Generali d.s.s., a.s.
Wüstenrot poisťovňa, a.s.
Wüstenrot stavebná sporiteľňa, a.s.
YOUPLUS Životná poisťovňa, pobočka poisťovne z iného členského štátu