Sektory:
  • poistenie
  • poskytovanie úverov
  • kapitálový trh
  • prijímanie vkladov
  • starobné dôchodkové sporenie (II. pilier)

O mne

Odbornosť, korektný prístup a vysoká kvalita. Toto sú tri hlavné piliere, ktorými garantujem svojim klientom vysoko profesionálne finančné služby s maximálnou pridanou hodnotou.

Moje meno je Jakub Žovinec a od roku 2016 pôsobím v oblasti financií ako špecialista na oblasť životného poistenia, investícií a hypotekárnych úverov.

Mojim cieľom je vždy zabezpečiť nadštandardné podmienky a služby pre každého klienta, ktorý sa rozhodne riešiť otázku svojich financií dnes ale aj v budúcnosti v spolupráci s mojou osobou. Mojou prioritou je spokojný klient.

Som hrdým absolventom právnických fakúlt Trnavskej univerzity a Univerzity Mateja Bela. Vedomosti a skúsenosti, ktoré som nadobudol v oblasti práva poskytujem ako nadštandardný benefit pre svojich klientov v rámci servisu a starostlivosti o ich vlastné potreby a produkty.

 

Za vysokú pridanú hodnotu považujem úroveň servisu, ktorú klientom poskytujem ja a moja kancelária, individuálny, korektný a vnímavý prístup ku každému jednému klientovi a jeho konkrétnemu osobnému prípadu a v neposlednom rade kvalitu a úroveň služieb a portfólia produktov, ktoré klientom zabezpečujem. Záleží mi na tom, aby každý klient odchádzal maximálne spokojný a mal splnené všetky potreby a požiadavky, s ktorými za mnou prišiel a aby aj v budúcnosti mal komu zavolať a poradiť sa.

Patrím medzi šťastlivcov, ktorí môžu s rukou na srdci povedať, že sa živia tým, čo ich baví a napĺňa, čo možno cítiť z môjho prístupu a vzťahu k práci. Oblasť financií je veľmi dynamická a každý klient je veľmi osobitý, preto pravidelne pracujem na sebavzdelávaní a sebazdokonaľovaní, aby som mohol byť pre klientov garanciou najvyššej kvality a odbornosti.

Budem rád, keď sa stretneme osobne a presvedčíte sa o mojich slovách na vlastnej koži.😊