Sektory:

O mne

Finančnému trhu sa venujem dlhodobo, mojou prioritou je maximálna spokojnosť klienta. Prinášam komplexné riešenia v oblasti rizikového životného poistenia, poistenia majetku a dôchodkového sporenia, financovanie bývania a investičné služby.

 

Prostredníctvom analýzy vypracujem porovnania, aby mal klient prehľad o všetkých možnostiach a mohol sa správne rozhodnúť.

Uzavretím zmluvy moja práca nekončí, pravidelný servis a riešenie poistných udalostí je pre mňa samozrejmosťou.