Sektory:

O mne

Venujem sa poradenstvu od roku 2004 a to správe financií a poistenia tak firemných, ako aj súkromných klientov. Mojou obľúbenou oblasťou je hlavne financovanie bývania, poistenia automobilov, občanov a firiem, investičné služby.

 

Moja práca zahŕňa spracovávanie finančných analýz a prípravu ponúk komplexného riešenia na základe požiadaviek a potrieb vyslovených klientom. Zabezpečujem kooperáciu medzi klientmi a poisťovňami pri riešení poistných udalostí a pravidelne sa zúčastňujem na konferenciách a vzdelávacích aktivitách, ktoré vytvárajú priestor pre rozširovanie vedomostí v oblasti financií.