Sektory:

O mne

Finančným službám sa venujem od roku 2007. Mojím hlavným zameraním je oblasť zabezpečujúca financovanie bývania a neživotné poistenie. Samozrejme rád poradím klientom aj v oblasti životného poistenia a kapitálového trhu.

 

Najdôležitejšia vec vo finančnom poradenstve je spokojný klient. Ten sa na Vás obráti pri ďalšej príležitosti opäť.