Sektory:

O mne

Vo finančnom poradenstve v sektore doplnkového dôchodkového sporenia pracujem od roku 2001. V roku 2007 som si v rámci komplexnosti, rozšíril činnosť vo všetkých sektoroch finančného poradenstva, kde pracujem doteraz. Pri riešení finančnej situácie klienta a jeho rodiny vychádzam z existujúcej individuálnej situácie, vrátane zabezpečenia zo sociálnej poisťovne. Postup riešenia volím podľa potrieb a priorít klienta s cieľom optimálneho riešenia v prospech klienta.

 

Tak sa riadim ako úverový špecialista aj pri riešení úverovej situácie, kde sú často možné najväčšie úspory pre rozpočet klienta a rodiny.

Motto:
Je dobré vedieť kde si najlacnejšie požičať, kde bezpečne a najvýnosnejšie vkladať, kde sa najlepšie a najlacnejšie zabezpečiť … Vykročme spolu…