Životné poistenie – čo všetko má obsahovať?

Životné poistenie je zložitý finančný produkt. Len samotná zmluva životného poistenia obsahuje desiatky strán poistných podmienok a oceňovacích tabuliek. V tomto kontexte: „Mať životné poistenie.“, určite neznamená hneď aj: „Byť poisteným.“ Kameňom úrazu môže byť samotné nastavenie poistenia – výber konkrétnych pripoistení a rozsah krytia.

Životné poistenie sa pre potreby každého klienta nastavuje individuálne. Bezdetný IT programátor bude mať pravdepodobne iné požiadavky na krytie rizík ako napríklad otec piatich detí s hypotékou zamestnaný ako tavič železa pri vysokej peci. Životné poistenie si preto vždy vyžaduje individuálny prístup – triezvu identifikáciu rizík a k tomu zodpovedne nastavený rozsah krytia.

Na čo pri nastavovaní životného poistenia nezabudnúť?

Na nastavenie životného poistenia neexistuje univerzálna šablóna pre všetkých klientov. No napriek individuálnemu charakteru životného poistenia existujú riziká, ktoré je nevyhnutné kryť u všetkých klientov takmer bez rozdielu:

  • Poistenie invalidity – relatívne drahé riziko, no v dobre nastavenom životnom poistení nesmie chýbať. Odporúčaná poistná suma je zhruba 3-násobok ročného príjmu. Za predpokladu, že si klient začne tvoriť aj dlhodobé finančné rezervy, je možné použiť aj lacnejšiu tarifu poistenia invalidity s klesajúcou poistnou sumou. Ťažké choroby a úrazy zväčšia vyústia v čiastočnú, alebo plnú invaliditu, preto je krytie rizika invalidity najvyššou prioritou celého poistenia. Nelichotivá štatistika hovorí, že invaliditu zapríčiňujú až z 97% choroby a len za 3% sú zodpovedné úrazy.
  • Závažné ochorenia / Kritické choroby – tie musia byť kryté na dostatočne vysokú poistnú sumu. Rakovina, infarkt, cievna mozgová príhoda, hluchota, slepota, kóma,… Je jasné, že na liečbu, rehabilitáciu, či kompenzáciu takýchto „stavov“ sú tisícky eur dnes už málo. Poistná suma sa v tomto prípade musí pohybovať rádovo v desiatkach tisíc eur, bez diskusie!
  • Trvalé následky úrazu – je lepšie poisťovať s tarifou obsahujúcou progresiu. Vtedy poistná suma priamo úmerne rastie so závažnosťou úrazu. Inak povedané, pri ťažších následkoch úrazov poisťovňa vyplatí väčšie plnenie. Pripoistenie trvalých následkov úrazu je relatívne lacné, dobrá poistná zmluva má mať toto riziko nastavené aspoň na 3-násobok ročného príjmu klienta.
  • Poistenie k hypotéke – banka ho síce nutne nevyžaduje, no zodpovedný dlžník si ho zriadi. Pre poistenie k hypotéke existujú špeciálne pripoistenia s klesajúcimi tarifami na riziká: smrť, invaliditu, alebo závažné ochorenia. Tiež je možné dĺžku trvania týchto pripoistení prispôsobiť dĺžke splácania úveru.
  • Krytie COVID ochorenia – dôkladne dbajte na to, aby vaše životné poistenie nemalo výluky na pandémie. A ideálne je, ak vám vaša poisťovňa po pozitívnom COVID teste prepláca aj karanténnu PN.

Menej dôležité pripoistenia v životnom poistení

Pri vytváraní návrhov poistenia často presiahneme cenu, ktorú je klient ochotný zaplatiť. Ak sme nútený zo životného poistenia niečo „osekávať“ tak zdravé jadro (spomínané vyššie) ponechajme a uberajme radšej z menej dôležitých rizík ako:

  • Denné odškodné za liečbu úrazov
  • Krátkodobá PN s plnením od 14. dňa
  • Hospitalizácia

Tieto riziká vieme pokryť napríklad poistením dlhodobej PN od 29. dňa a to bez spätného plnenia. Zdravý finančný rozpočet totiž vždy ráta so železnou rezervou, ktorá v prípade nutnosti musí pokryť bežný chod domácnosti aspoň na najbližšie 3 mesiace.

Mať finančné rezervy je v rodinných financiách rovnako dôležité ako mať poistené riziká vzniku úrazov a chorôb. Dostatočne vysoká finančná rezerva dokonca môže suplovať funkciu životného poistenia.

Ak však uvažujete o tvorbe rezervy prostredníctvom investičného životného poistenia, zaraďte spiatočku. Sporiť si cez poistné produkty je dnes už len pridrahý prežitok. Efektívnejším spôsobom ako si tvoriť rezervy je napríklad naše Profi Sporenie či iná, obdobná, moderná sporiaca schéma.

Životné poistenie On-line

V súvislosti s aktuálnou pandemickou situáciou dnes viaceré poisťovne umožňujú dojednať životné poistenie aj on-line. Zmluva životného poistenia vznikne úhradou poistného bankovým prevodom. Klienti tak nie sú nútení kvôli podpisom poistných zmlúv absolvovať rizikové osobné stretnutia so svojim finančným poradcom.