Prvý krát som sa zamestnal – ako si nastaviť financie?

Všeobecný návod na to, ako nastaviť finančné produkty čerstvému zamestnancovi neexistuje, klamali by sme, ak by sme tvrdili opak. Čo, ako a kedy zahrnúť do portfólia klienta, je vždy výsledkom analýzy jeho príjmov, výdavkov, potrieb a budúcich cieľov. Ale tiež aj schopnosti poradcu predvídať budúce udalosti a edukovať klienta v danej oblasti.

No niektoré pravidlá sa pri rovnakom type klientov opakujú a preto ich môžeme zovšeobecniť:

1.    Dôchodkové sporenia

Čerstvému absolventovi školy, ktorý práve vstúpil na trh práce, asi príde debata o dôchodku prinajmenšom čudná. No v prípade dôchodkových sporení hraje čas prvé husle a začať skôr znamená lepší budúci dôchodok.

Počas ekonomicky aktívneho života zamestnanec odvádza sociálne odvody. Tie ho majú podržať v starobe – keď bude poberať starobný dôchodok. Je rozdiel, či svoje odvody umiestni alebo neumiestni do II. a III. dôchodkového piliera. Je tiež rozdiel, ktorú DSS a DDS si vyberie a do ktorého fondu bude sporiť. A je rozdiel, či mu zamestnávateľ v rámci zamestnaneckých benefitov bude do III. piliera prispievať alebo nie.

Prioritou každého „prvozamestnanca“ je mať tieto dôchodkové piliere nastavené správne.

Príklad: Janko chce na dôchodku, po dovŕšení veku 60 rokov, dostávať každý mesiac rentu 400 €. Koľko by si mal mesačne sporiť?

Jednoducho definovaná úloha môže mať viacero riešení. Povedzme, že Janko bude chcieť poberať starobný dôchodok po dobu 20 rokov, čo je aj zhruba priemerný vek dožitia ľudí na dôchodku. Jeho sporenie má dve fázy:

  • Akumulačná fáza – doba počas ktorej Janko sporí a kumuluje majetok, ten sa mu zúročuje zhruba tempom 8% ročne
  • Výplatná fáza – počas ktorej Janko poberá rentu ale majetok v investícii necháva ďalej zhodnocovať tempom 2% ročne.

Ak chce Janko dôchodok 400€ mesačne, musí nasporiť zhruba 80 000 €. To, koľko by si mal Janko mesačne sporiť, záleží najmä od toho, kedy so sporením začne:

Začína sporiť vo vekuKoľko musí sporiť?VkladNasporenéZisk
25 rokov35 € / mes.14 700 €80 000 €65 300 €
30 rokov53 € / mes.19 080 €80 000 €60 920 €
35 rokov83 € / mes.24 900 €80 000 €55 100 €
40 rokov134 € / mes.32 160 €80 000 €47 840 €
45 rokov227 € / mes.40 860 €80 000 €39 140 €
50 rokov429 € / mes.52 340 €80 000 €27 660 €
55 rokov1 068€ / mes.64 080 €80 000 €15 920 €

2.    Poistenie fatálnych rizík, ťažkých chorôb a úrazov

Nepovieme nič prelomové, keď budeme tvrdiť, že ako zamestnanec zarábate iba vtedy, keď môžete pracovať. Vašu schopnosť pracovať a zarábať môže okrem iných rizík ohroziť aj vaše podlomené zdravie. Zhoršený zdravotný stav sa vždy negatívne prejaví v príjmovosti zamestnancov. Predpokladáme, že v tejto, úvodnej zárobkovej fáze života nemáte vytvorené dostatočné rezervy, výpadok príjmu v dôsledku zhoršeného zdravia sa vás preto bytostne týka. Nezabudnite v dostatočnej výške poistiť v životnom poistení aspoň tieto riziká:

  • Trvalé následky úrazu
  • Invaliditu dôsledkom úrazu alebo choroby
  • Dlhodobú PN
  • Závažné ochorenia (rakovina, infarkt, mŕtvica,…)

3. Vytvorenie rezerv

S prvou výplatou by ste si okamžite mali začať niečo odkladať bokom a už teraz myslieť na horšie časy. Budete chcieť v budúcnosti riešiť vlastné bývanie financované hypotékou? Je dobré sa na tieto ciele pripraviť a ideálne je našetriť 10-20% z ceny budúcej nehnuteľnosti. Rezerva sa tiež výrazne hodí, keď sa budete chcieť osamostatniť, založiť si rodinu, či kúpiť si auto.

Dobrý poradca vám poradí ako si nastaviť rezervy tak, aby ste obsiahli:

  • Krátkodobé ciele (do 5 rokov) – tu dobre poslúži napríklad sporiaci účet vo vašej banke. Najpodstatnejšia vlastnosť krátkodobých rezerv musí byť rýchla dostupnosť k majetku (odborne: likvidita), čiže v prípade potreby viete peniaze zo sporenia okamžite vybrať a použiť na financovanie okamžitých potrieb – napr. oprava spotrebičov, auta, vyplatenie nedoplatkov za energie a pod.
  • Strednodobé ciele (5 – 10 rokov) – sem patrí napríklad rekonštrukcia bývania, financovanie štúdia detí, kúpa auta a podobne. Na strednodobé ciele sú vhodné málo volatilné investičné produkty ako napríklad podielové fondy investujúce do stabilného realitného sektoru, či iné „low volatility“ fondy investujúce do stabilných ekonomických odvetví s dobrou spotrebiteľskou základňou.
  • Dlhodobé ciele (10+ rokov, dôchodok) – sporenie pre deti, individuálne dôchodkové sporenie, sporenie na predčasné splatenie úveru, to všetko sú ciele na celý život. Ideálnymi finančnými produktami sú v tomto prípade akciové ETF fondy, aktívne manažované podielové fondy zamerané na investovanie do akcií, life-cycle investičné schémy a podobne. Nesmierne dôležité je zhodnocovať majetok v dlhodobej rezerve rýchlejšie ako tempo inflácie.