Mne sa nič nemôže stať! Avšak, čo ak predsa?!

Život každý deň prináša rôzne situácie a náhody, ktoré sú v mnohých prípadoch potešením, avšak prináša aj udalosti, ktoré môžu mať dopad na nás, našu rodinu, či na naše podnikanie. A práve finančné plánovanie v sebe zahŕňa oblasť riešenia každodenných životných udalostí a dopadov na naše fungovanie. Rieši bezprostredné riziká, zohľadňuje ich a ponúka riešenia. Jedným z takýchto komplexných riešení rôznych vplyvov na život je aj POISTENIE.

Je veľa možností, ako a kde poistiť seba, svoje deti, svoj majetok, firmu alebo inú oblasť svojho života. Preto si v dnešnom článku povieme niečo o poisteniach.

Položme si celkom bežné otázky, ktoré si kladie snáď každý rodič: ,,Čo ak sa niečo stane môjmu dieťaťu?“ Za touto otázkou sa mnohokrát vynorí otázka: ,, Čo ak sa mne (rodičovi) niečo stane? “ Avšak tretia otázka nás (rodičov) väčšinou zase nenapadne: ,,Čo ak moje dieťa (neúmyselne) ublíži niekomu inému alebo mu spôsobí škodu?“ jednoduchou odpoveďou na všetky tri otázky je v globále POISTENIE.

Treba povedať, že poistenie nie je všeliek a jeho existencia nevie zabrániť, aby sme sa niekedy do nepríjemných situácií dostali, no vie byť partnerom, vďaka ktorému dôsledky negatívnych udalostí vieme omnoho ľahšie zvládnuť. Je to ako v živote, musíte aspoň trochu vedieť ako chcete riešiť rôzne situácie, akú pomoc očakávate a aké sú Vaše finančné možnosti. So všetkým ostatným Vám radi, ochotne ale hlavne odborne pomôžeme my vo SWELL Financial Group.

A ako je to teda s tými tromi položenými otázkami?

Odpoveď na prvú aj druhú otázku je životné poistenie. Rodič aj dieťa môžu mať svoju vlastnú poistnú zmluvu, alebo môžu uzatvoriť jednu veľkú tzv. rodinnú zmluvu. Každá z možností má svoje výhody, ale aj nevýhody, ktoré je potrebné zvážiť a individuálne prispôsobiť.

Ak má dieťa aj rodič samostatnú zmluvu, vždy je možnosť mať na detskej zmluve poistené riziká, ktoré sa vzťahujú na rodiča a naopak. Rozsah poistných rizík, ktoré môžu byť na poistnej zmluve poistené je veľmi široký, no nie každé poistné riziko môže byť pre Vás alebo Vaše dieťa vhodné. Na poistnej zmluve môžeme mať poistené riziká, ktoré sa vzťahujú na úraz a tie, ktoré sa vzťahujú aj na chorobu.

Čo to v praxi znamená? Ak dieťa spadne a zlomí si ruku, je to úraz. Podľa toho aké pripoistenia na zmluve má, môže mať poistné plnenie z jedného, viacerých alebo aj so žiadneho poistného rizika. Všetko závisí od toho, ako to má na poistnej zmluve vyskladané. Môže dôjsť k plneniu za každý deň liečenia zlomenej ruky, za pobyt v nemocnici a  aj operáciu. Ak by úraz zanechal trvalý následok (napríklad vo forme zhoršenej hybnosti) poistné plnenie by mohlo byť aj z tohto poistenia.

Iná situácia by bola, ak by dieťa malo poistené len úrazové riziká a došlo by k diagnostikovaniu choroby. V takomto prípade by poistné plnenie nenastalo. Hoci v štatistikách u detí jednoznačne vyhrávajú úrazy, odporúčame mať poistnú zmluvu nastavenú komplexne, nie len na úrazy, ale aj na choroby. Vážnejšia choroba, ktorá je poistením krytá býva síce menej častým javom ako úrazy, no jej dôsledky majú dlhodobý charakter, ktorý život rodiny môže ovplyvniť nie len na pár mesiacov, ale aj na niekoľko rokov.

Pri druhej otázke by malo platiť, že najlepšie zabezpečené dieťa je kvalitne poistený rodič.

Prečo to tak je? Ak sa rodičovi niečo stane, rodina príde o jeho príjem. Ak je to len krátkodobá záležitosť a rodina má vytvorenú finančnú rezervu, vie to ustáť bez závažnejších problémov. No, ak je to niečo dlhodobejšie, alebo fatálne, môže to mať okrem psychickej záťaže na rodinu omnoho vážnejšie finančné dopady.

A ako je to s treťou otázkou? Na túto situáciu mnoho z nás nemyslí, pritom ide o veľmi časté situácie. Spolužiakove zničené okuliare, rozbité umývadlo alebo okno v škole, poškrabané susedovo auto pri nevinných detských hrách alebo úraz, ktorý spôsobí domáci miláčik pri venčení okoloidúcemu. Toto je len zlomok prípadov, ktoré môžu napätému rodinnému rozpočtu uškodiť. Riešením môže byť poistenie zodpovednosti za škodu z občianskeho života. Tento typ poistenia býva voliteľným pripoistením k poisteniu nehnuteľnosti alebo domácnosti. Ak to však aj poistené máte, mali by ste vedieť, na aké situácie sa Vám uvedené poistenie vzťahuje.

Téma poistenia je veľmi rozsiahla a životné situácie môžu mať na rodinu a rodinný rozpočet rôzne dopady. Zamyslieť na nad tým, aké možné riziká sa týkajú mňa alebo mojich blízkych nás nestojí veľa námahy a pri správnom nastavení poistných zmlúv vie poistenie dopady na rodinný rozpočet zmierniť, či uľahčiť život nám alebo našim blízkym. V prípade záujmu o viac informácií nás neváhajte kontaktovať na e-mailovej adrese: poradime@swell.sk