Ku každej hypotéke patrí poistenie

Dostať sa v súčasnosti k vlastnému bývaniu, ak človek práve nevyhral v lotérií alebo nezdedil veľký majetok, je možné väčšinou len za pomoci hypotéky. Tá sama o sebe predstavuje obrovský finančný záväzok a veľkú záťaž na rozpočet, či už rodinný, alebo rozpočet jednotlivca. Rozhovory o poistení sa často dostanú len na to povinné minimum a teda poistenie nehnuteľnosti, domácnosti a zodpovednosti za škodu z držby nehnuteľnosti. Poistenie nehnuteľnosti je nevyhnutnou súčasťou hypotéky a je podmienkou jej čerpania. Poistná zmluva je vinkulovaná v prospech banky a teda v prípade poistnej udalosti by prvá v rade na poistné plnenie stála práve banka. Poistením majetku by to ale nemalo končiť.

Životné poistenie je vecou zodpovednosti, bez ohľadu na to, či som jednotlivec bez záväzkov alebo manžel, či rodič. Pri záväzku, akým je hypotéka, je finančná stabilita základnou potrebou. Ak je človek zdravý, strata práce je väčšinou krátkodobá situácia, ktorá sa dá vyriešiť. Ak však nastúpia zdravotné problémy dlhodobejšieho charakteru, s vysokou pravdepodobnosťou to výrazne zasiahne rodinný rozpočet a ovplyvní život celej rodiny. Štatistiky a skúsenosti ukazujú, že ochotu uzatvoriť životné poistenie k hypotéke prejavujú ľudia, ktorí už majú rodinu. Uvedomenie si, že ak sa jednému z rodičov niečo stane, zvyšok rodiny bude mať okrem iných starostí aj starosti s finančnými záväzkami, býva hlavným rozhodujúcim faktorom.

Čo ale ak som jednotlivec, ešte nemám rodinu a chvíľu ju ešte ani neplánujem mať?

Veď ak by som zomrel, rodičia byt predajú… a ja som ušetril na poistke. Samozrejme, aj toto je riešenie. Čo ale v prípade, ak príde choroba, či úraz, ktorý si vyžiada dlhodobú liečbu….hypotéku a náklady na bývanie platiť treba a nemocenská dávka zo sociálnej poisťovne tieto náklady nepokryje. A čo ak si môj stav, hoc len na pár mesiacov, bude vyžadovať nepretržitú starostlivosť? Okrem toho, že rodičom spôsobím starosť o môj zdravotný stav, budú musieť za mňa riešiť aj moju finančnú situáciu nehovoriac o tom, že ich to bude tiež niečo stáť. A pritom by to takto nemuselo byť.

Ponuka poisťovní je veľmi široká a možností, ako zabezpečiť seba alebo svoju rodinu je naozaj mnoho. A nemusí ma to ani veľa stáť. Ak nemám badžet na to, aby som si poistil veľké riziká (smrť, invaliditu a závažné choroby) každé samostatne a na poistnú sumu, ktorá je počas celej doby trvania zmluvy rovnako vysoká, mám možnosť poistiť si ich s klesajúcou poistnou sumou alebo všetky riziká v jednom balíku s klesajúcou poistnou sumou. Táto forma poistenia je cenovo oveľa prijateľnejšia a pri správnom nastavení vie zabezpečiť krytie vo výške zostatku hypotéky. Poistenie pri tom nie je viazané na konkrétnu hypotéku a teda v prípade poistnej udalosti je len na osobe, ktorej je poistné plnenie vyplatené, ako s peniazmi naloží. Či ich použije na splatenie zostatku alebo časti zostatku hypotéky, alebo ich použije na úhradu nákladov na liečbu. Vždy je lepšie poistenie mať a nepotrebovať ho, ako ho nemať a blízkych vystaviť riziku straty zázemia, na ktoré boli zvyknutí.