Komentár k 27.6.2022 – Najhoršia prvá polovica roka pre akciové trhy za posledné desaťročie je za nami. Páčila sa Vám?

Prvá polovica roka 2022 sa blíži pomaly ale isto k záveru. S istotu môžeme povedať, že prvé dva kvartály boli suverénne najhorším štartom v novom roku na akciových trhoch za posledné desaťročie. Posledné asi 2 týždne investičné banky ako JP Morgan Chase & Co., Barclays, UBS Group alebo Citigroup Inc. neúnavne informovali svojich klientov o výhľadoch na najbližšie obdobie a zároveň prinášali predpovede, čo by mohli investori očakávať. Názory sa rôznia, spája ich však jeden podstatný atribút a tým je neistota.

Neistota je pojem, ktorý nikto nemá rád. Vo svete investícií je ale bežný a každý investor sa musí naučiť s touto veličinou pracovať. Dnes neistota pramení najmä z politiky FED-u, ktorý zdá sa, je stále závislý na informáciách o vývoji inflácie. Ako keby ich nič iné nezaujímalo a nič iné v tejto chvíli nepovažovali za dôležité. Smutné.

Tím UBS načrtol 4 možné scenáre vývoja , a to : „stagflácia“, „reflácia“, „mäkké pristátie“ alebo „prepad“ . Takisto naznačili ako by v každom prípade vyzerala reakcia akcií a dlhopisov.

Najlepším scenárom by samozrejme bola buď reflácia1 ,alebo tzv. mäkké pristátie. Predpoklad týchto scenárov je spomalenie inflácie a vyhnutie sa recesií v USA. Podľa scenára stagflácie 2 by inflácia a len veľmi pomalý rast hnali akcie a dlhopisy naďalej s cenou dole, čo by vlastne znamenalo rovnaký vývoj ako v prvom polroku. Najhorším scenárom by ale bol ekonomický prepad, a teda recesia. V tomto prípade UBS očakáva , že zisky spoločností, ktoré budú výrazne pod očakávania prinúti FED k rýchlejšiemu znižovaniu úrokových sadzieb. Hlavný investičný riaditeľ UBS uviedol: „existuje veľa potencionálnych výsledkov pre trhy a jedinou takmer istotou je, že cesta do konca roka bude nestabilná“.

Ako sa teda môžu investori zabezpečiť? Podľa Davida Bailina investičného riaditeľa Citigroup ide o mix udalostí, ktoré musia nastať. Zvýšenie výnosov štátnych dlhopisov , dosiahnutie maxima úrokových sadzieb na konci tohto roka a spomalenie rastu HDP v USA. Tento mix by mal viesť k spomaleniu inflácie, tým by malo nastať uvoľnenie politiky FEDu a teda spustenie ozdravenia akciových trhov.

Každopádne, nech to už bude akokoľvek, každá kríza alebo pokles, je na druhej strane príležitosťou. Ak budeme veriť základnej premise, že tento náš finančný systém neskolabuje, je viac ako isté, že akcie sa časom vrátia na svoje pôvodné hodnoty a dokonca ich prekonajú. Netreba sa báť príležitosti využiť, ak ich viete správne a triezvo vyhodnotiť. Ak si netrúfate vyhodnocovať situáciu samostatne, poradiť sa, nikdy nie je hanba. Najmä ak Vám to zarobí peniaze.

Autor: Jakub Nagy

1 Reflácia je označenie pre „kontrolovanú infláciu“, ktorá smeruje k oživeniu ekonomiky, najmä postupným miernym zvyšovaním množstva peňazí a následným postupným miernym znižovaním cien na pôvodnú úroveň.

2 Stagflácia je stav, keď ekonomika vykazuje zároveň stagnáciu a infláciu.

Je to pojem z makroekonómie, ktorý vyjadruje obdobie s vysokou infláciou a zároveň národný produkt buď klesá alebo sa prinajmenšom nezvyšuje. Výkonnosť ekonomiky ani nerastie ani neklesá, nezamestnanosť sa udržiava na rovnakej úrovni, no napriek tomu cenová hladina rastie. Ide o zmiešaný typ inflácie