Keď vám prírodný živel zmení život

Udalosti (tornádo) z minulých dní odohrávajúce sa na hranici Českej republiky a Slovenskej republiky nás donútili zamyslieť sa nad stavom poistných zmlúv, ktoré sa týkajú zabezpečenia nehnuteľnosti voči prírodným živlom. Položili nám otázku, či zmluvy našich klientov obsahujú pokrytie rizík, ktoré budú nápomocné v prípade vzniku podobnej poistnej udalosti. 

Radi by sme vás preto informovali, že je dôležité, nechať si skontrolovať poistnú zmluvu vášmu finančnému sprostredkovateľovi, aby bolo možné včas urobiť prípadné zmeny a úpravy. 

V danej situácii, keď nastane, vám môžu tieto úpravy nielen zachrániť bývanie, ale zároveň aj pomôcť eliminovať nepredvídané škody, ktoré môžu vzniknúť vplyvom prírodného úkazu, na ktorý sme doteraz neboli zvyknutí.