Hypotéky už do 1%

Je obdobie historicky najnižších trhových úrokových sadzieb. Peniaze na kúpu nehnuteľnosti sa dnes od bánk požičiavajú mimoriadne lacno. Dnes je možné získať hypotéku aj s výhodnou úrokovou sadzbou 0,89 % p.a., pričom táto sadzba je počas prvých 3-och rokov nemenná.

Atraktívnu cenu získate aj na úveroch s dlhšou fixáciou. Napríklad pri 5-ročnej fixácii úrokovej sadzby je možné získať úver s úrokovou sadzbou od 1,09 % ročne. Pri ešte dlhšej, 10-ročnej fixácii, sú na trhu úvery s úrokovou sadzbou už od 1,59 % ročne.

Ak máte úver s úrokovou sadzbou nad 1% ročne, tak zbystrite!

Vždy sú tu možnosti, ako sa dá znížiť mesačná splátka úveru pri nezmenenej dĺžke splatnosti:

 • Môžete sa skúsiť dohodnúť so svojou bankou na vylepšení podmienok,
 • Môžete nájsť inú alternatívu na trhu.

Čo vám zlepšenie podmienok úveru môže priniesť?

Najlepšie túto situáciu ozrejmí príklad:

 • Výška hypotéky je 100 000€
 • Hypotéka má úrokovú sadzbu:
  •  A: 1,5 % p.a.
  •  B: 1,0 % p.a.
 • Splatnosť úveru je 25 rokov

Aká je úspora, ak sa úroková sadzba úveru zníži z 1,5 % na 1,0 % ročne?

  Úver A: Sadzba 1,5 % p.a. Úver B: Sadzba 1,0 % p.a.  
Rok Zostatok úveru A Splátka istiny Splátka úroku Mesačná splátka Zostatok úveru B Splátka istiny Splátka úroku Mesačná splátka Úspora
1 100 000 € 274,94 € 125,00 € 399,94 € 100 000 € 293,54 € 83,33 € 376,87 € 277 €
2 93 589 € 282,95 € 116,99 € 399,94 € 93 186 € 299,22 € 77,66 € 376,87 € 554 €
3 90 170 € 287,22 € 112,71 € 399,94 € 89 579 € 302,22 € 74,65 € 376,87 € 831 €
4 86 699 € 291,56 € 108,37 € 399,94 € 85 936 € 305,26 € 71,61 € 376,87 € 1 107 €
5 83 177 € 295,97 € 103,97 € 399,94 € 82 256 € 308,33 € 68,55 € 376,87 € 1 384 €

Úspora počas prvých 5 rokov splácania

Výhoda č. 1 – úspora na splátke za úver

Výsledkom tabuľkového porovnania dvoch úverov je fakt, že znížením úrokovej sadzby úveru pri nezmenenej dobe splatnosti ušetríme na mesačnej splátke. Úver B má oproti úveru A nižšiu splátku až o 23,07 € mesačne.

Len v prvom roku dokážeme pri lepších podmienkach ušetriť 276,84 €. Za nezmenených podmienok ušetríte napríklad v prvých 5-ich rokoch na splátke za úver 1 384,20 €. Zároveň sa rokmi vaša celková úspora ešte navyšuje.

Výhoda č. 2 – nižšia celková preplatenosť úveru

Mesačná splátka vášho úveru sa skladá z dvoch častí:

 • Prvou časťou je Splátka istiny
 • Druhou časťou je Splátka úroku

Splátka úroku úveru B tvorí menšiu časť celkovej mesačnej splátky ako v prípade úveru A. Úrok je odmena banky za poskytnutie finančných prostriedkov. Ak vašu mesačnú splátku tvorí z veľkej časti úrok, banke za požičané peniaze zaplatíte v konečnom dôsledku viac!

Požičané peniaze vrátite banke aj s úrokmi. Celkovú preplatenosť úveru vypočítate ako súčet všetkých úrokov, ktoré banke splatíte:

Úver A: Sadzba 1,5 % p.a. Úver B: Sadzba 1,0 % p.a.  
Preplatenosť úveru A Preplatenosť úveru B Rozdiel
19 981 € 13 062 € 6 919 €

Celková preplatenosť úverov

Cieľom dojednania lepších podmienok úveru je samozrejme okrem zníženia mesačnej splátky aj zníženie celkovej preplatenosti úveru. Podstatou je, aby ste za požičané peniaze banke vrátili čo najnižší preplatok.

Výhoda č. 3 – banke dlžíte menej

Ak je úroková sadzba vášho úveru nižšia, tak počas celej doby trvania úveru dlžíte banke menej. Váš zostatok úveru sa v čase mení takto:

  Úver A: Sadzba 1,5 % p.a. Úver B: Sadzba 1,0 % p.a.  
Rok Zostatok úveru A Zostatok úveru B Rozdiel
5 83 177 € 82 256 € 921 €
10 64 748 € 63 294 € 1 453 €
15 44 884 € 43 361 € 1 524 €
20 23 475 € 22 406 € 1 070 €
25 0 € 0 € 0 €

Zostatok istiny úverov v čase

S menšími dlžobami voči banke sa vám určite bude zaspávať ľahšie.

Vylepšovať podmienky úveru sa preto oplatí!