Fixovať, či nefixovať úrokové sadzby na hypotékach?

Aktuálny trend na hypotekárnom trhu je o lavínovom tempe zvyšovania úrokových sadzieb a zmenách poplatkovej politiky bánk. V skratke možno konštatovať, že obdobie lacných sadzieb, najmä na dlhšie obdobie fixácie sa skončilo, čo môžeme vidieť predovšetkým za posledné dva mesiace. Všade okolo nás sa dočítame o negatívnych informáciách o vývoji slovenskej ekonomiky. Odborníci na analýzy, prognózy a vývoj slovenskej ekonomiky už dlhšie upozorňujú na negatívne dopady ovplyvnené celosvetovou pandemickou krízou či súčasným konfliktom na Ukrajine. Odborníci sa však zhodujú v jednom, a to, že zažívame extrémny nárast cien energií, cien ropy, benzínu, zdražovanie cien vo všetkých sektorových odvetviach. Samotný nárast inflácie a menová politika ECB, koniec uvoľňovania monetárnej politiky, sú za rastom sadzieb úverov, pretože to priamo má vplyv na cenu peňazí, za ktorých sú poskytované úvery, ako aj otázka marží, za ktoré banky poskytujú úvery.

Reakcia bánk na vzniknutú situáciu nenechala na seba dlho čakať a postupne, od februára tohto roka začali banky na trhu dvíhať úrokové sadzby, či už postupne alebo skokovo. Klienti sa prirodzene pýtajú, prečo banky začali dvíhať úrokové sadzby?

Nárast úrokových sadzieb v ponuke bánk závisí od viacerých parametrov. V prvom rade je to už vyššie spomínaná menová politika Európskej centrálnej banky, prognózy vývoja slovenskej ekonomiky a konkrétnej obchodnej politiky banky. Konečné rozhodnutie banky tak závisí na celkovom posúdení bonity klienta. Ak sa vrátime na začiatok tohto roka tak sme mali možnosť vidieť neobvyklý paradox vo fixáciách úrokových sadzieb. Kým vo februári sme mali možnosť sledovať konkurenčný boj bánk o klientov a to nielen znižovaním sadzieb na hypotékach, ale aj zavedením 20 ročnej fixácie úrokovej sadzby a následne reakciu ostatných bánk o pozvoľnom zvyšovaní úrokových sadzieb. Takže drahšie úvery budú ovplyvňovať nielen celkovú výšku úveru pre klientov. Problém môžu mať klienti, ktorých príjem bude ovplyvňovať hranica ich príjmových možností. Boj o klienta sa tak v kampaniach bánk aj za cenu rôznych ďalších zliav z úrokovej sadzby, poplatkovej politiky nielen pri nových ale aj refinančných úveroch skončil a banky sa sústreďujú na stabilizáciu rizikovosti klienta a samozrejme zisku konkrétnej banky.

Prognózy vývoja priemerných úrokových sadzieb na trhu uvádzajú nárast priemerných sadzieb do konca tohto roka nad hranicu 2% a budúci rok dokonca ešte vyššiu. Ale aký bude skutočný vývoj? Na túto tému nie je relevantná odpoveď, pretože sme svedkami nevídaných zmien a zrejme sa vrátime na úroveň sadzieb spred siedmich rokov, kde sa sadzba pohybovala v priemere 3­% p.a.

Na záver článku poskytujeme odpovede na otázky, na aké obdobie fixovať sadzbu? Má klient požiadať o zmenu fixácie sadzby? Resp. ako sa bude uberať vývoj zvyšovania sadzieb? Odporúčame klientom s dôverou sa obrátiť na našu spoločnosť SWELL Financial Group. Naši sprostredkovatelia sú odborníci na hypotekárnom trhu, poznajú detailne podmienky všetkých bánk a vedia profesionálne poradiť, ktorý úver je pre klienta najvýhodnejší. Pripravia pre klienta ponuky všetkých bánk a nestranne poradia, ktorá alternatíva je pre klienta  najlepšia.

Všeobecne ale platí, že je veľmi dôležité, či už pri prehodnotení úrokovej sadzby alebo fixovaní novej sadzby si uvedomiť nasledovné aspekty. Akú mám sadzbu v zmluve o úvere, akú mám aktuálnu výšku úveru, lehotu splatnosti úveru a na aký účel chcem vlastne použiť hypotéku. Či chcem hypotéku použiť za účelom bývania alebo za účelom investície. Ak klient plánuje bývať v nehnuteľnosti, ktorú kúpi, tak odporúčame fixovať sadzbu na najdlhšie možné obdobie. Ak však ide o investíciu, kúpiť, predať resp. prenajímať, tak v podstate môže klient uvažovať aj o kratšej lehote fixácie s nižším úrokom. Zafixovať si sadzbu na dlhšie obdobie sa oplatí klientom už splácaných úverov, ak im zostáva viac ako polovica splatnosti úveru. S vyšším rizikom vývoja nárastu sadzieb musí klient rátať v prípade, že sa rozhodne pre kratšiu fixáciu.

Autor: Ing. Jana Valkučáková, MBA.