Dvíha počasie po roku opäť varovný prst? Ďalšie tornádo na Morave!

Len nedávno sme sa venovali problematike podpoistenia v súvislosti s rýchle rastúcimi cenami v stavebníctve a upozornili sme na riziko ponechať poistné sumy v poistných zmluvách, ktorými sú poistené naše nehnuteľnosti, bez zmeny.

Môže sa zdať, akoby nás aj príroda sama resp. vrtochy počasia, chceli upozorniť na túto tému ešte dôraznejšie. Ani nie pred rokom sme v médiách sledovali spúšť, ktorú po sebe zanechalo tornádo na neďalekej Morave. Vyžiadalo si žiaľ aj ľudské obete a spôsobilo miliardové škody na majetku. Odborníci z oblasti klimatológie vtedy vyslovovali hypotézy o zriedkavosti javu a vysvetľovali podmienky, za ktorých môže tornádo v našich zemepisných šírkach vzniknúť.

O to viac môžeme vnímať ako zdvihnutý varovný prst skutočnosť, že ani nie po roku sa v rovnakej oblasti a tentoraz ešte bližšie k územiu Slovenska, objavilo tornádo opäť!

Južnou Moravou, v oblasti obce Lanžhot, ktorá sa nachádza len tri kilometre od hraníc so Slovenskom, sa v pondelok, 13. júna 2022 prehnala dlhotrvajúca veľmi silná búrka, ktorej súčasťou bolo opäť aj tornádo.

Na základe hlásení a svedectiev, ale aj viacerých videí od miestnych obyvateľov, potvrdili tento jav aj predstavitelia Českého hydrometeorologického ústavu. Išlo o slabšie tornádo ako minulý rok, tento raz malo na 6 dielnej stupnici označenie F1 (druhé „najslabšie“) a bolo miernej intenzity. Pre porovnanie, to minuloročné malo hodnotu F4 a bolo klasifikované ako veľmi silné tornádo („druhé najsilnejšie“).

Je zrejmé, že búrkové javy, ale aj iné živly môžu veľmi dramaticky zasiahnuť oblasti v ktorých žijeme a spôsobiť rozsiahle škody na našom majetku. Kým ten „verejný“ majetok budeme opravovať z našich spoločných zdrojov – štátneho rozpočtu, ten náš, súkromný majetok, môžeme opraviť alebo znovu postaviť, či znovu nadobudnúť, výhradne z vlastných zdrojov. Preto je na mieste otázka, máme ho poistený správne? To znamená, či máme na zmluve správne stanovenú poistnú sumu a tiež dojednané (poistené) tie najdôležitejšie riziká. Ako sú napríklad všetky živelné udalosti (víchrica, záplava, zemetrasenie a pod.) a mnohé ďalšie (povodeň, požiar, zosuv pôdy, pád predmetov a pod.), ktoré sme poznali viac z katastrofických filmov ako z vlastných skúseností. Ak ešte vezmeme do úvahy aj skutočnosť, že veľká časť nehnuteľností na Slovensku je zaťažená hypotekárnym úverom, je nanajvýš zodpovedné venovať náležitú pozornosť správnemu nastaveniu poistenia práve nášho nehnuteľného majetku.

Je teda na nás, ako zareagujeme aj na skutočnosť, že za ostatný rok sme v našich zemepisných šírkach pozorovali už dve tornáda. Som presvedčený, že tých pár minút, ktoré venujeme preštudovaniu našej poistky (aby sme vedeli, čo a ako máme vlastne poistené) alebo si poistíme náš doteraz nepoistený majetok, stojí za to, aby sme v prípade katastrofickej škody mali k dispozícii prostriedky na obnovu nášho bývania.

A ktovie, ako na dané prírodné úkazy zareagujú samotné poisťovne vo svojich produktoch a sadzbách…Ale o tom niekedy nabudúce.

Video tornáda si môžete pozrieť na stránke imeteo https://fb.watch/dEwjJQr0Cz/

Autor: Mgr. Marcel Košta
Manažér pre neživotné poistenie