Bankové služby

ak sa rozhodnete pre akýkoľvek produkt banky, mali by ste vedieť, na čo Vám bude slúžiť. Dnešná téma je venovaná ozrejmeniu niektorých pojmov v bankovej terminológii.

Jedným z  najbežnejších produktov bánk je bežný účet. Jeho funkcia je jednoduchá, na účet si môžete vkladať, vyberať peniaze, platiť mesačné platby, napr.. SIPO, poplatky za telefón, nájom atď. Dnes si môžete vybrať zo širokej ponuky balíkov služieb vrátane debetnej platobnej karty, internetbankingu, kreditnej karty a iných. Banky si za to účtujú mesačné poplatky, pričom netreba zabúdať aj na doplnkové služby ako zasielanie SMS, ktoré banky spoplatňujú nad rámec základných služieb

Vždy je vhodné porovnať si poplatky, ktoré budete mesačne uhrádzať v jednotlivých bankách. Dôležitým faktorom pri výbere je kvalita poskytovaných služieb, elektronickej komunikácie a dostupnosť pobočiek. K bežnému účtu si môžete bezplatne otvoriť aj sporiaci účet, na ktorý si sporíme peniaze na horšie časy či iný, vopred nami daný, stanovený cieľ. Nezabúdajte, že naše peniaze v banke sú chránené Fondom ochrany vkladov do výšky 100 000,- EUR.

Ak sa rozhodnete, že je čas na rekonštrukciu, kúpu bytu, domu alebo ideme stavať, tak je tu ďalší produkt a to úverové financovanie. Keďže ide o pomerne veľkú investíciu, treba vždy zvážiť naše finančné možnosti.

Ak plánujete menšiu rekonštrukciu tak Vám zrejme postačí spotrebný úver. Ide o úver, kde banka neskúma účel použitia finančných prostriedkov. Môžete ho teda využiť na spomínanú rekonštrukciu, údržbu, modernizáciu, kúpu auta alebo na vytúženú dovolenku. Maximálna doba splatnosti je 8 rokov a banka Vám ho prevedie na bežný účet.

Ak však plánujete väčšiu investíciu do bývania, môžete požiadať o úver na bývanie alebo americkú hypotéku. Tieto úvery vždy musia byť zabezpečené nehnuteľnosťou na Slovensku. Spravidla ide o úvery s lehotou splatnosti do 30 rokov, ale maximálne do dôchodkového veku, t.j. do 65 až 70 rokov. Rôzne reklamy a akciové ponuky spravidla ponúkajú iba najnižší jeden úrok pre ideálneho klienta, ale najistejším riešením je obrátiť sa na skúseného makléra spoločnosti SWELL Financial Group, ktorý Vám ľudskou rečou vysvetlí všetky podmienky bánk a vyberie tú najvhodnejšiu ponuku.

Ak potrebujete menší obnos peňazí, môžete využiť povolené prečerpanie alebo kreditnú kartu, čo sú úvery na veľmi krátke obdobie spravidla do jedného mesiaca. To, aký produkt si vyberieme, závisí aj na výške ročnej percentuálnej miery nákladov ( RPMN), ktorá nám povie, aký drahý úver sme si vybrali.

Pri kreditnej karte nemôžete zabudnúť náš PIN kód, ktorý  Vám banka poslala. Ak sa chcete vyhnúť zneužitiu Vašej karty, nikdy si ho nepíšte do telefónu alebo na lístok do peňaženky.

Ďalším produktom, s ktorým sa stretnete je poistenie nehnuteľnosti a životné poistenie.

Poistenie nehnuteľnosti je povinnou podmienkou čerpania úveru založeného nehnuteľnosťou. Aj v tomto prípade sa stretnete s viacerými možnosťami, ktoré sa budú líšiť nielen výškou platby, ale aj kombináciou krytých rizík. Ide najmä o krytie voči živelným pohromám, ale aj voči škodám, ktoré môže spôsobiť ktokoľvek iný (napr. vytopenie, náraz dopravného prostriedku do domu, spadnutie stromu na strechu a podobne)

Našťastie nie ste na to sami, pretože experti spoločnosti SWELL Financial Group Vám vedia odporučiť vhodný produkt, podrobne vysvetliť jeho využívanie a v neposlednom rade jeho cenu. Porovnajú Vám ponuky bánk a ušijú riešenie na mieru. Vedia vysvetliť princíp produktov, poplatky, obchodné podmienky banky, formulár predzmluvných podmienok a aj to, kedy sa môže odstúpiť od zmluvy. V prípade akýchkoľvek otázok k danej téme sú Vám naši spolupracovníci kedykoľvek k dispozícii.

Autor: Ing. Jana Valkučáková, MBA.