Ako sa môže predražiť hypotéka

Čo nám aktuálne spôsobuje zvyšovanie cien, vidíme denne pri čítaní odborných článkov o raste inflácie na Slovensku a v našich peňaženkách. Dnes je veľmi diskutovanou témou investovanie do nehnuteľnosti. Je tento typ investícií naozaj v budúcnosti bezpečným prístavom?

Skúsme sa teda zamyslieť, ak plánujeme kupovať nehnuteľnosť, čo všetko je potrebné zvážiť. Vysoké ceny nehnuteľností znamenajú, že aj splátka úveru bude vysoká, pretože tá závisí od výšky úrokovej sadzby. Štandardne banka poskytne výšku úveru do 80 % z hodnoty zakladanej nehnuteľnosti. Ak máme dostatočný príjem tak môžem dokombinovať potrebné peniaze na kúpu spotrebným úverom. Ten je však poskytovaný maximálne na 8 rokov a rovnako splátka je tiež vysoká. Okrem spotrebných úverov tu máme ešte jednu možnosť dofinancovania s nižšou splátkou a to medziúver od stavebných sporiteľni, ktorý je špecifický. Síce nám predĺžením doby splatnosti na 20 rokov zníži splátku, no v konečnom výsledku je treba mať na pamäti, že nám vytiahne z peňaženky ďalšie peniaze, a tak sa nám cena nehnuteľnosti predraží.

Optimálnou variantnou je, ak máme potrebnú čiastku našetrenú, ako vstupný kapitál, ale rovnako musíme počítať s faktom, že inflácia mi z týchto peňazí zníži hodnotu úspor. Právom sa teda klienti obávajú, že ich úspory sa budú znehodnocovať a otázky kde a ako najvýhodnejšie investovať sú úplne na mieste. Preto investícia do nehnuteľností ako bezpečného prístavu zhodnocovania úspor klienta vyvoláva otázky.

Aký scenár môže nastať?

Ako sa už popísalo, lacným hypotékam odzvonilo a kam sa bude uberať strop úrokových sadzieb na hypotéky, vyvoláva nervozitu zo strany klientov. Panika zmien úrokových sadzieb a s tým súvisiaci nápor požiadaviek klientov na zmenu fixácií sadzieb je podmienený aj negatívnymi faktami zvyšovania cien a tovarov.

K tomu sa pridávajú informácie od NBS, akým spôsobom plánuje upravovať podmienky získania úverov pre klientov s vekovou hranicou nad 40 rokov, a že sa bude zamýšľať nad obmedzovaním dlhodobých úverov pre týchto žiadateľov. Splácanie hypoték v dôchodkovom veku pre Slováka úplne bežným javom. Ak porastú ceny nehnuteľností, ceny hypoték, a dostaneme sa na úroveň sadzieb 4 – 5 % p.a., čo môžeme očakávať ? Bude rásť počet klientov, ktorí na hypotéku nebudú mať dostatočnú bonitu, nebudú mať šancu získať hypotéku a riešiť si tak vlastné bývanie. Z ekonomického hľadiska môže dôjsť k zníženiu dopytu po nehnuteľnostiach a zvýšeniu dopytu po prenájmoch. Otázkou bude vysoká cena za prenájom. Hlad po vlastnom bývaní, najme v atraktívnych lokalitách je obrovský. Ak si zoberieme, podľa štatistík, že priemerne je možné postaviť za rok niečo cez 2 tisíc bytov, tak ani zďaleka nemôže byť uspokojený klient.

Priama úmera medzi zvyšovaním úrokových sadzieb a znižovaním počtu a objemu bankami poskytnutých úverov uvidíme v následných štatistikách za druhý polrok tohto roka. Ale stále treba mať na pamäti, že vlastniť nehnuteľnosť je v hodnotovom rebríčku Slovákov na poprednom mieste. Pripravili sme pre Vás porovnanie splátok pri preferovanej fixácii úrokovej sadzby FIX 5, splatnosti 25 rokov a výšky úveru 150 000,- EUR. Na príklade si môžeme pozrieť ako narastie splátka ak sa klientovi zmení výška splátky pri zmene úrokovej sadzby.

Príklad :

Rok Úroková sadzba Splátka Preplatenie 
2022 2,09% 642,37 EUR 42 712,31 EUR 
2023 5% 876,68 EUR 113 065,51 EUR 

Aj na nasledovnom príklade je stále ešte vhodné riešiť potreby bývania s čo najdlhšou fixáciou sadzby a odporúčame Vám, naši milí klienti, aby ste sa s dôverou obrátili na nás, SWELL Financial Group, a.s.

Našou úlohou je pripraviť našich klientov a ich finančné portfólia na prípadné rizika. Preto pri tvorbe finančných plánov myslíme na riziká, nie len životné, ale aj ekonomické, vrátane riziká finančných trhov zároveň.

Autor: Ing. Jana Valkučáková, MBA.
Silvia Špinderová, M.Sc.